Anunț cu privire la desfășurarea probei scrise și interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcției publice temporar vacante

Anunț cu privire la desfășurarea probei scrise și interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcției publice temporar vacante

Anunț cu privire la desfășurarea probei scrise și interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcției publice temporar vacante
În urma analizei dosarului depus pentru ocuparea funcției publice temporar vacante, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Pretura sectorului Botanica anunță desfășurarea probei scrise și interviului în incinta Preturii, biroul 604, la data de 06.07.2021, ora 10:00.

A fost admis la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de Specialist principal, Secția administrație publică locală, dna Marcela Zubeț.