Secretar interimar - Pretura Botanica

Secretar interimar

Secretar interiar  - Natalia IONAȘ

Competenţele secretarului:

- Asigurarea şi coordonarea lucrărilor de secretariat în cadrul Preturii sectorului Botanica. 

- Sporirea calităţii întocmirii actelor administrative. 

- Asigurarea coordonării întocmirii notelor informative şi dărilor de seamă. 

- Reflectarea, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, a dispoziţiilor pretorului ce conţin interes public. 

- Asigurarea integrităţii, utilizării legale şi conforme a sigiliului Preturii. 

- Eliberarea certificatelor şi extraselor conform legislaţiei în vigoare.

 Patronează activitatea: Secţiei administrație publică locală, Secției audiență și secretariat.

Programul de audienţe: Secretarul Preturii sectorului Botanica efectuează audiența cetățenilor în fiecare zi de luni, bir. 506, cu începere de la ora 15.00. Înscrierea cetățenilor în audiență la secretarul preturii se poate face în anticameră, verbal sau în scris, între orele 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00. telefon de contact: (022) 768588.