Comisii permanente - Pretura Botanica

Comisii permanente

Comisiile permanente ale Preturii sectorului Botanica

 

Nr.

d/o

Denumirea Comisiei

Numele, prenumele președintelui și secretarului Comisiei

Telefonul de contact

Temeiul constituirii

Periodicitatea întrunirii

1

Comisia pentru Situații Excepționale a Sectorului Botanica

Guba Diana, președinte

Diacon Ion, secretarul

022767575

022768588

Dispoziția Pretorului nr. 89 din 22.10.2019 „Cu privire la instituirea Comisiei pentru situații excepționale”.

La necesitate

2

Comisia administrativă a preturii sectorului Botanica

Jacot Vitalie

Gadîmba Viorica

022762725

022 764922

Dispoziția nr. 41 din 16.02.2021 „Cu privire la stabilirea Componenței nominale a Comisiei administrative de pe lîngă Pretura sectorului Botanica”

În fiecare zi de miercuri

3

Comisia sanitaro-ecologică

Jacot Vitalie

 

 

022762725

 

Dispoziția Pretorului nr. 29 din 27.03.2017 „Cu privire la constituirea Comisiei pentru problemele sanitaro-ecologice din sectorul Botanica”.

În fiecare zi de vineri

4

Comisia pentru controlul ordinii sanitare din sectorul Botanica

Guba Diana

022767575

Dispoziția Pretorului nr. 130 din 30.11.2017 „Cu privire la constituirea Comisiei pentru controlul ordinii sanitare din sectorul Botanica”.

În fiecare zi de marți și joi

5

Consiliul pentru protecția drepturilor copilului

Vitneanski Iuri

Mihalache Nina

 

022567051

022564991

Dispoziția Primarului General nr. 939-d din 23 septembrie 2004 „Despre aprobarea componenței nominale Consiliului municipal pentru protecția drepturilor copilului”.

La necesitate

6

Echipa multidisciplinară

Olaru Carolina

 

 

Dispoziția Pretorului nr. 254 din 13.11.2014 „Cu privire la instituirea Echipei multidisciplinare teritoriale din sectorul Botanica”.

La necesitate

7

Comisia pentru examinarea cererilor potențialilor beneficiari de compensare a cheltuielilor pentru serviciile comunale și resursele energetice persoanelor defavorizate.

Moroi Vasile

Siminel Diana

022767444

022769522

Dispoziția Pretorului nr. 29 din 22.01.2021

„Cu privire la constituirea Comisiei pentru examinarea cererilor potențialilor beneficiari de compensare a cheltuielilor pentru serviciile comunale și resursele energetice persoanelor defavorizate din sectorul Botanica”

La necesitate

8

Cu privire la constituirea Comisiei intersectoriale extraordinare de sănătate publică a sectorului Botanica

Guba Diana

Olar Carolina

 

 

022567051

 

Dispoziția Pretorului nr. 55 din 03.06.2020

„Cu privire la constituirea Comisiei intersectoriale extraordinare de sănătate publică a sectorului Botanica”.

 

La necesitate

9

Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice

Guba Diana

Ionaș Natalia

022567051

022769944

Dispoziția Pretorului nr. 144 din 20.11.2020

„Cu privire la constituirea Comisiei de Concurs a Preturii sectorului Botanica”

La necesitate

10

Comisia de disciplină

 

Jacot Vitalie

Ionaș Natalia

022762725

022769944

Dispoziția Pretorului nr. 139 din 09.11.2020

„Cu privire la constituirea Comisiei de Disciplină”.

La necesitate

11

Grupul de lucru pentru achiziții de bunuri, servicii și lucrări

Guba Diana

Șpac Denis

 

022567051

022769722

Dispoziția Pretorului nr. 108 din 03.09.2020

„Cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor pentru necesitățile Preturii sectorului Botanica”.

La necesitate

12

Comisia pentru examinarea vizuală a stării tehnice a clădirilor de menire socială și a blocurilor de locuit 

Jacot Vitalie

Moroi Vasile

022762725

022767444

 

Dispoziția Pretorului nr. 75 din 07.08.2019

„Cu privire la instituirea Comisiei speciale pentru examinarea vizuală a stării tehnice a clădirilor de menire socială și a blocurilor de locuit cu multe nivele”.

La necesitate

ru uk ru en de fr it