Aparatul Preturii - Pretura Botanica

Aparatul Preturii

Pretura sectorului Botanica

Nr. d/o

Denumirea secției, funcția deținută

Numele, prenumele

Nr. de birou

Telefon de serviciu

1.              

Pretor

Guba Diana

502

(022)767575

2.    

Vicepretor

509 (022)564051 

3.

Vicepretor

Didenco Valentina

511

(022)762725

4.              

Secretar interimar

Ionaș Natalia

510

(022)768588

5.              

Serviciul contabilitate, contabil-șef

Beregoi Natalia

613

(022)768666

6.              

Secția asistență juridică, șef 

412

(022)771570

7.

Specialist principal

Cojocaru Vitalie

411

(022)768455

8.  

Secția administrație publică locală, șef interimar

Iavița Nadejda

506

(022)771614

9.      

Specialist principal Gîrbu Valentina

608

(022)767888

10.

Specialist principal

608

(022)767888

11.

Specialist principal

Malancea Inga

602

(022)768433

12.     

Secția locativ-comunală, șef 

Tabac Vlad

612

(022)778518

13.          

Specialist principal

Siminel Diana

609

(022)769522

14.

Specialist principal

612

(022)

15.       

Specialist superior

Melnic Lilia

612

(022)766711

16.          

Secția urbanism și arhitectură, șef

Moldovanu Lilian

504

(022)769744

17.          

Specialist principal

Casap Iurie

505

(022)771444

18.          

Specialist principal 505 (022)765677

19.

Specialist principal

Andrușceac Constantin

505

(022)769444

20.          

Secția cultură, tineret și sport, șef

508

(022)769581

21.          

Secția social-economică, șef interimar

Mocate Gabriel 610 (022)767477

22.          

Specialist principal

Rotari Rodica

611

(022)771430

23.

Specialist superior

Berdilo Aurel

611

(022)771430

24.          

Serviciul audiență și secretariat

606

(022)769555

25.          

Anticamera, Secretarul conducătorului

503

(022)767575

26.          

Secția agenți constatatori, șef  

Savin Roman

601

(022)769944

27.

Specialist principal  

Cotelevici Igor 

403 060688494

28.

Specialist principal  

Malinovscaia Ina

403

29.

Serviciul administrativ, șef

Durnea Ion

603

(022)779533

ru uk ru en de fr it
1