Aparatul Preturii - Pretura Botanica

Aparatul Preturii

Pretura sectorului Botanica

Nr. d/o

Denumirea secției, funcția deținută

Numele, prenumele

Nr. de birou

Telefon de serviciu

1.              

Pretor

Guba Diana

502

(022)767575

2.    

Vicepretor

Policinschi Grigore 509 (022)564051 

3.

Vicepretor

Didenco Valentina

403 A

(022)771530

4.              

Secretarul Preturii

Diacon Ion

510

(022)768588

5.              

Serviciul contabilitate, contabil-șef

Beregoi Natalia

613

(022)768666

6.              

Secția asistență juridică, șef

Speian Iulia

412

(022)771570

7.              

Specialist principal, secretarul Comisiei administrative

Ursachi Nadejda

409

(022)764922

8.              

Specialist principal

Mircea Daniel

411

(022)768455

9.       

Secția administrație publică locală, șef

Mereșevschi Vladislav

506

(022)771614

10.      

Specialist principal Gîrbu Valentina

608

(022)767888

11.

Specialist principal

Iavița Nadejda

608

(022)767888

12.

Specialist principal

Malancea Inga

602

(022)768433

13.     

Secția locativ-comunală, șef interimar

Tabac Vlad

612

(022)778518

14.          

Specialist principal

Siminel Diana

609

(022)769522

15.          

Specialist superior

Melnic Lilia

612

(022)766711

16.          

Secția urbanism și arhitectură, șef

Moldovanu Lilian

504

(022)769744

17.          

Specialist principal

Casap Iurie

505

(022)771444

18.          

Specialist principal Țîmbaliuc Victor 505 (022)765677

19.

Specialist principal

Andrușceac Constantin

505

(022)769444

20.          

Secția cultură, tineret și sport, șef

Smîntînă Vadim

508

(022)769581

21.          

Secția social-economică, șef

Goțuleac Iurie 610A (022)771430

22.          

Specialist principal

Rotari Rodica

610A

(022)771430

23

Specialist principal 

Don Andrei

610A

(022)767477

24.          

Serviciul audiență și secretariat

Tofan Elena

606

(022)769555

25.          

Anticamera, Secretarul conducătorului

Panico Carolina

503

(022)767575

26.          

Secția agenți constatatori, șef, interimar

Savin Roman 

403A

(022)771530

27.

Specialist principal

Mocate Gabriel

403 060688332

28.

Specialist principal

Cotelevici Igor 

403 060688494

29.

Serviciul resurse umane, Specialist principal

Ionaș Natalia

601

(022)769944

30.

Serviciul administrativ, șef

Durnea Ion

603

(022)779533

ru ru en de fr it
----