Declarația de răspundere managerială (2022)

Declarația de răspundere managerială (2022)

Declarația de răspundere managerială (2022)

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Nr. 4 din 09.01.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială” a fost efectuată autoevaluarea și apreciată organizarea sistemului de control intern managerial ca parțial conform.
La data de 10.02.2023, Pretorul, Dna Diana GUBA, a emis Declarația de răspundere managerială, care în conformitate cu pct. 33 din Regulamentul sus-menționat este plasată pe pagina web a preturii și poate fi descărcată de mai jos.

Fișiere