Declarația de răspundere managerială (2023)

Declarația de răspundere managerială (2023)

Declarația de răspundere managerială (2023)

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Nr. 4 din 09.01.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială” a fost efectuată autoevaluarea și apreciată organizarea sistemului de control intern managerial ca parțial conform. La data de 14.02.2024, Pretorul, Dna Diana GUBA, a emis Declarația de răspundere managerială, care în conformitate cu pct. 33 din Regulamentul sus-menționat este plasată pe pagina web a preturii și poate fi descărcată de mai jos.

Fișiere