Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (05.07 - 10.07.2021)

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (05.07 - 10.07.2021)

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (05.07 - 10.07.2021)

Pe parcursul săptămânii curente, de către serviciile specializate din sector, au fost efectuate următoarele lucrări:

Nr.

d/o

Denumirea lucrărilor

Un./m

Perioada

05.07-10.07.2021

1.       

Au participat lucrători pe salubrizare

pers.

250 zilnic

2.       

Au participat lucrători la dezinfectare

pers.

 

3.       

A lucrat tehnică la salubrizare

un.

17 (5 – ÎMSL, 8 – AGSV,

4 - ÎMGFL 1-7)

4.       

S-au efectuat rute

un.

28  ( 4 - ÎMSL, 17 - AGSV,

7 - ÎMGFL 1-7)

5.       

Staţii salubrizate

un.

71

6.       

Terenuri de acumulare a deşeurilor menajere deszăpezite/salubrizate

un.

192

7.       

Camere de acumulare a deşeurilor menajere salubrizate

un.

101

8.       

Treceri de pietoni – manual

un.

145

9.       

Treceri subterane

un.

6

10.  

Suprafața cosită ( ÎMGFL nr.1 –7), nr. de persoane

m2

417  ha, 12 persoane

11.  

Procese - Verbale întocmite, art. 181 CC

un.

4

 Î.M. Regia „ Exdrupo ”:

 • Salubrizarea mecanizată: Grădina Botanica, șos. Muncești, str. Sarmizegetusa, bd. Dacia, bd. Dacia – Aeroport, str. Pădurii, str. Minsk, str. Pandurilor, str. Trandafirilor, str. Valea Crucii, str. Grenoble, str. P. Ungureanu, (Viaduct), str. N. Zelinski.
 • Salubrizarea mecanizată (în noapte): Dacia (Viaduct), str. N. Titulescu, str. N. Zelinski, bd. Traian, bd. Decebal, str. Hristo Botev, str. Independentei, str. Burebista, bd. Cuza - Vodă, str. Calea Basarabiei, bd. Dacia – Aeroport - Estacada Sângera, șos. Muncești, str. Băcioii Noi.
 • Spălarea parții carosabile: Dacia (Viaduct).
 • Amenajare beton asfaltic: str. Praga – str. Varșovia – 20 t. b/a, str. N. Titulescu, 18, – 15,15 t. b/a., Dacia, 52, – 5,3 t. b/a fin., str. Varșovia – str. Praga, 82,  – 26,15 t. b/a fin, str. N. Zelinski, 26/3, – 95, 5 t. b/a fin, 42,8 t. b/a maș. str. egaliz.,
 • N. Zelinski, 26/3, – 160 m2 (tr.), bd. Dacia, 52, – 110 m2 (tr), str. Albița – str. Ciobanu – 207,7 t.
 • Amenajare piatră spartă: Dacia, 52, – 5,6 t., str. Varșovia - str. Praga, 82, - 5 t.
 • Frezarea părții carosabile: N. Zelinski, 26/3, – 459 m2.
 • Curățarea canalizări pluviale (rigole): Drumul Băcioi - 1 cursa, șos. Muncești – Băcioii Noi – 1 cursă.
 • Amenajare pietriș: Albița – str. Ciobanu – 10,2 t.

 Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”:

 • Evacuarea ierbii, gunoiului și crengilor – 17 rute.
 • Salubrizarea (parcurilor, scuarule, străzile centrale) –27 ha.
 • Mașini zi – 8 unități.
 • S-a cosit (manual și mecanizat) – 16 ha.
 • S-a greblat – 2,44 ha.

ÎMSL Botanica:

Salubrizarea si evacuarea deșeurilor menajere, a crengilor și ierbii cosite din str. Grenoble, str. Valea Crucii, str. Drumul Băcioi, str. Grădina Botanica.

 • Lucrări de salubrizare și evacuare a gunoiului menajer și de construcție de la platourile de acumulare a deșeurilor din șos. Muncești, str. Salcâmilor, Cetatea Alba, 20, str. Burebista, str. Varșovia, str. Sarmizegetusa, 43/2.
 • Lucrări de salubrizare și evacuare a gunoiului menajer din pasajele pietonale subterane din bd. Decebal - bd. Dacia - bd. Traian, str. Teilor - bd. Dacia și str. N. Titulescu - bd. Decebal.
 • Cosirea galoanelor publice din: str. Drumul Băcioi, str. Decembriștilor, str. Podul de flori, str. Grădina Botanică, Lacul Victoriei, Salcâmilor, str. Calea Basarabiei.

ÎMGFL nr.1 – nr.7:

 • ÎMGFL nr. 1 -7 Au activat – 4  unități  de transport cu evacuarea a 7 rute de deșeuri de construcții, menajere și a frunzișului.
 • ÎMGFL nr. 1 - Lucrări de salubrizare și de cosire N. Titulescu, 1, 1/2, 2, 16, 39, 47, 53/3, str. Pandurilor, 51, 53, 55/1, 55/2, str. Sarmizegetusa, 6, 8, 10, 14/2, 14/3, 16/2, str. N. Zelinski, 5/2, 5/7, 6/1, 6/2, 8, 10, 10/2, 12, 12/3, 12/4, partea pară/ uz comun,  str. Plaiului, 2, bd. Decebal,  19, 91, 91/, partea pară/ uz comun, str. Dimineții, 48.
 • ÎMGFL nr.2 – Lucrări de cosire din str. N. Zelinski 22, 20.
 • ÎMGFL nr.3 – Lucrări de salubrizare și de cosire bd. Traian, 18/1, 20, 6/1, 10, str. Hristo Botev, 11/1, 19/1, 21, bd. Dacia, Grenoble, 2 
 • ÎMGFL nr.4 – Lucrări de salubrizare și de cosire bd. Traian, 11, 13/1, 17/1, 19/1, 21/1, 23/1, 23/2, str. Grenoble - bd. Dacia.
 • ÎMGFL nr.5 – Lucrări de cosire din bd. Cuza - Vodă, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 35, 35/2, 27/2, 25/2, 29, 31, 33, str.  Valea Crucii, 22/1. 2 
 • ÎMGFL nr.6 – Lucrări de cosire bd. Dacia, 25, 33, 37, 47/2, 51/1, str. Botanica Veche, 10. str. Grădescu, 1, 3, 4, 5, 6.
 • ÎMGFL nr.7 – Lucrări de cosire șos. Muncești, 784/1.