Pretor - Pretura Botanica

Pretor

Pretor - Diana GUBA

Este reprezentantul Primarului General al municipiului Chişinău în sectorul Botanica.

Pretorul sectorului Botanica, ca autoritate executivă a administraţiei publice locale, este persoană oficială cu funcţii de administrator în teritoriu. Conduce activitatea generală a preturii, a direcţiilor, secţiilor şi serviciilor publice din subordinea acesteea, exercită atribuţiile ce îi revin preturii în calitate de persoană juridică. Reprezintă sectorul în justiţie, precum şi în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice.         

   Competenţele pretorului:

  • Coordonarea activităţilor în vederea sporirii nivelului de dezvoltare socio-economică a sectorului.
  • Coordonarea politicii de personal a Preturii sectorului Botanica.
  • Reprezentarea Preturii în organele ierarhic superioare, instanţele de judecată şi în faţa populaţiei.
  • Elaborarea şi înaintarea Consiliului municipal Chişinău a proiectului bugetului anual al sectorului.
  • Asigurarea, în limitele competenţei, a funcţionării normale şi interacţiunii serviciilor publice din sector.
  • Asigurarea ordinii publice şi protecţiei mediului.
  • Administrarea domeniului public şi privat al sectorului.

Coordonează  activitatea:  vicepretorilor, secretarului Preturii, Secției asitență juridică, Serviciului contabil, Serviciului resurse umane. 

Programul de audienţe:

Pretorul sectorului Botanica efectuează audienţa cetăţenilor în fiecare zi de luni, în bir. 502, cu începere de la ora 15.00.

Înscrierea cetăţenilor în audienţă la pretor se efectuează în anticamera Preturii, bir. 503, verbal sau în scris, între orele 8.00-12.00; 13.00-17.00. 
Telefon de contact: (022) 767575.