Anunț cu privire la desfășurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante (13.09.2022)

Anunț cu privire la desfășurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante (13.09.2022)

Anunț cu privire la desfășurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante (13.09.2022)
În urma analizei dosarelor depuse pentru ocuparea funcției publice temporar vacante, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Pretura sectorului Botanica anunță desfășurarea probei scrise în incinta Preturii, biroul 604, la data de 13.09.2022, ora 10:00.

Au fost admiși la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de

specialist principal, Secția asistență juridică:
- Gori Gheorghe;

- Cușnir Hristina.

specialist principal, Secția locativ-comunală:

- Caraman Ana;

- Corja Alexandru;

- Ispas Victor;

- Croitoru Cristina.

specialist superior, Secția adminsitrație publică locală:

- Zmeu Maria;

- Mitu Dmintrii;

- Tofan Elena.