Mesajul cu prilejul Zilei profesionale a salvatorilor.

Mesajul cu prilejul Zilei profesionale a salvatorilor.

Mesajul cu prilejul Zilei profesionale a salvatorilor.
Pretura sectorului Botanica vine cu un cuvânt de mulțumire Detașamentului salvatori şi pompieri sectorul Botanica care din dragoste si pasiune pentru aceasta nobila profesie şi-au sacrificat nenumărate zile si nopți, şi-au pus în pericol viața și sănătatea de nenumărate ori pentru îndeplinirea nobilei misiuni de apărare a vieții oamenilor şi bunurilor materiale de flăcări şi ape, cutremure si alte sinistre, făcând ca profesia de salvator să-şi câștige binemeritatul loc în viaţa, inima şi sufletul cetățenilor din sector şi municipiu.
Cunoaștem bine că la baza tuturor succeselor pe care le-aţi obținut au stat dragostea si devotamentul dumneavoastră faţă de Patrie, respectul fată de profesia aleasă, abnegația, dăruirea şi spiritul de răspundere, care vă sunt caracteristice.
Bunul Dumnezeu să Vă binecuvânteze și să Vă aibă in pază!
 
Pretor,
Diana GUBA