Primăria municipiului Chișinău acordă compensații pentru plata serviciilor comunale și a resurselor energetice

Primăria municipiului Chișinău acordă compensații pentru plata serviciilor comunale și a resurselor energetice

Primăria municipiului Chișinău acordă compensații pentru plata serviciilor comunale și a resurselor energetice
În conformitate cu Decizia nr. 8/12 din data de 12.10.2021 și pct. 13 din Regulamentul privind acordarea ajutorului financiar pentru unele categorii de cetățeni din municipiul Chișinău la efectuarea plății pentru resursele energetice și servicii comunale, în sprijinul cererilor-tip, proprietarii de locuințe vor anexa după caz următoarele acte:
1. Copia actelor de identitate membrilor familiei/persoanelor înregistrate în locuință (buletin de identitate, adeverința de naștere a persoanelor minore);
2. Copia actului care confirmă dreptul de proprietate asupra locuinței;
3. Certificatul privind persoanele înregistrate în locuință, eliberat de către Agenția Servicii Publice pentru solicitanții din orașul Chișinău;
Certificatul privind componența familiei, eliberat de către primăriile orașelor, satelor și comunelor pentru solicitanții din suburbiile municipiului Chișinău;
4. Extras din fișa locuinței și tabelul nominal pentru locuințele proprietate publică;
5. Facturile despre plata pentru resursele energetice și serviciile comunale pentru ultima lună până la depunerea cererii (în copie), cu excepția persoanelor care beneficiază pentru prima dată de resursele energetice și serviciile comunale respective;
6. Avizul de ședere (tradus) pentru ultimele 12 luni precedente, de la data depunerii cererii, eliberat de organele abilitate competente pentru persoanele înscrise în locuință, dar aflate peste hotare;
Conform Deciziei CMC nr. 8/12 din data de 12 octombrie 2021, pct. 4. Se stabilește că persoanele defavorizate din municipiul Chișinău care au beneficiat de ajutorul financiar la efectuarea plăților pentru resursele energetice în sezonul rece precedent (2021-2022), vor beneficia de acest ajutor și în sezonul rece curent (2022-2023), fără depunerea cererii, cu condiția corespunderii criteriilor stabilite în Regulament.
???? Beneficiar de ajutor financiar poate fi proprietarul locuinței. (pct. 3 din Regulament)
???? Ajutorul financiar NU se acordă în cazul în care solicitantul sau persoanele care domiciliază împreună cu acesta, au în proprietate alte bunuri imobile decât locuința la care se acordă ajutor financiar (pct. 4 din Regulament).
Depunerea dosarelor:
Adresa: Pretura sectorului Botanica, str. Teilor, 10
Perioada: de la data deschiderii sezonului de încălzire până la închiderea.
Grafic:
Luni, Marți, Miercuri și Joi, orele 09:00-16:00 (pauză de masă: 12:00-13:00)
Biroul 609, et. VI.
Telefoane de contact: 022766711, 022769522, 022778518.