Mersul realizării proiectului „Amenajarea și reabilitarea scuarului „Sarmizegetusa” (29.07.2021)

Mersul realizării proiectului „Amenajarea și reabilitarea scuarului „Sarmizegetusa” (29.07.2021)

Mersul realizării proiectului „Amenajarea și reabilitarea scuarului „Sarmizegetusa” (29.07.2021)

Agentul economic continuă executarea lucrărilor de amenajare a scuarului „Sarmisegetuza" aflat în perimetrul străzilor Sarmisegetuza - bd. Cuza-Vodă - str. Butucului.

La moment sau efectuat următoarele:
- lucrări de terasament (nivelarea maselor de pământ);
- trasarea căilor pietonale;
- lucrări de săpătura a groapei de fundație a bordurilor;
- montarea bordurilor a zonei de parcare și pietonale pe perimetrul străzilor sus-menționate;
- lucrări de terasament pentru scena;
- lucrări de săpare a groapei de fundație a scenei.
- montarea bordurilor;
- lucrări de pavare a cailor pietonale;
- turnarea fundației scenei;
- turnarea platformei de scenă.