Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (31.07 - 07.08.2021)

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (31.07 - 07.08.2021)

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (31.07 - 07.08.2021)
Întreprinderea Municipală Regia „ Exdrupo”:
Salubrizarea mecanizată: bd. Dacia, Viaduct, str. Independenței, str. Burebista, str. Hristo Botev, str. Trandafirilor, bd. Decebal, str. Nicolai Zelinski, șos. Muncești, str. Grădina Botanica, str. Calea Basarabiei, str. Valea Crucii, str. Grenoble, str. Sarmizegetusa, Aeroport.
Salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului public: șos. Muncești (12 stații) – 1 cursă.
Stropirea părții carosabile: str. Grădina Botanica, str. Burebista, bd. Decebal, bd. Traian, bd. Cuza-Vodă, str. Trandafirilor, str. Hristo Botev, str. Independenței, bd. Dacia.
Spălarea părții carosabile: bd. Dacia, șos. Muncești, bd. Decebal, bd. Traian, Viaduct.
Frezarea părții carosabile: com. Țînțăreni, str. Morii – 1200 m2.
Amenajare beton asfaltic: com. Țînțăreni, str. Morii – 38t. b/a măș. str. egalizat.
Frezarea părții carosabile: com. Țînțăreni, str. Morii – 1200 m2.
Lichidarea situației de avariere: str. Frumoasa – 30 m2, 1,5t b/a fin strat egalizat, str. Pădurii – 61 m2 , str. Pădurii – 15 t b/a mărunt, str. Pădurii-15 t b/a mășcat, șos. Muncești - 0,8 t pietriș.
Decaparea b/a uzat: str. Pădurii – 4 m2.
Amenajare pietriș: str. Țînțăreni – 5 t.
Salubrizarea manuală – sat. Țînțăreni – 3 curse, bd. Dacia – 1 cursă.
Curățirea canalizării pluviale: șos. Muncești – 80 buc.; bd. Decebal – 60 buc., str. Trandafirilor – 12 buc., str. Sarmizegetusa – 40 buc., str. Nicolae Zelinski – 40 buc., bd. Cuza-Vodă – 50 buc., bd. Traian – 30 buc.
Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi":
Evacuarea ierbii, gunoiului, crengilor, vegetația acvatica – 19 rute.
Salubrizarea (parcurilor, scuarule, străzile centrale) – 34 ha.
Mașini zi – 6 unități.
S-a cosit (manual și mecanizat) – 24,5 ha.
S-a greblat – 2,1 ha.
Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative Botanica:
Salubrizarea si evacuarea deșeurilor menajere, a crengilor și ierbii cosite din str. Calea Basarabiei, str. Independenței, șos. Muncești, str. Cetatea Albă, 20, str. Salcâmilor, 24, platoul de acumulare a deșeurilor.
Cosirea ierbii din str. Salcâmilor, str. Grădina Botanica, str. Calea Basarabiei, Lacul Victoriei, Complexul memorial Cimitirul Eroilor din bd. Decebal, str. Sarmizegetusa, 45/3.
S-au dezlipit pliante electorale din bd. Decebal.
ÎMGFL nr.1 – nr.7:
ÎMGFL nr. 1 -7 au activat – 8 unități de transport cu evacuarea a 13 rute de deșeuri de construcții, menajere și a frunzișului.
ÎMGFL nr. 1 - Lucrări de cosire și de salubrizare str. Plaiului 2; str. Dimineții, 48; bd. Decebal, 19; str. Nicolae Titulescu, 1;2;12;39;53/3; str. Nicolai Zelinski, 5/2;5/7;6/2;12; str. Sarmizegetusa, 6; str. Pandurilor, 2;14;16;20;53;62, str. Nicolai Zelinski, 12;12/3;12/4; bd. Decebal 91;91/2; str. Nicolae Titulescu, 39;47;47/2;47/3;49/1;49/2;53/2;53/3.
ÎMGFL nr. 2 – Lucrări de salubrizare și de cosire bd. Decebal, 82;82/1
bd. Dacia 5; str. Nicolai Zelinski, 26/1;34/2;34/5, str. Trandafirilor 39;9/3;13/4;35/4, str. Trandafirilor, 9/3, 13/4, 31/1, 33/1, 35/1, 35/2, 35/4, 37/1, 37/2, 39, str. Nicolae Zelinski, 26/1, 34/2, 34/5, 38/1, 38/2, 40/1, 40/2, bd. Decebal, 82, 82/1, bd. Dacia, 5.
ÎMGFL nr. 3 – Lucrări de cosire bd. Dacia 2,4 , str. Hristo Botev, 3/1,3/2,5/1,5/2,5/3,11/1,11/2,15/2,17, str. Independenței, 2/1,2/2,2/3.
ÎMGFL nr. 4 – Lucrări de salubrizare și de cosire bd. Cuza-Vodă, 36/1,38/1,38/2,22,20/3,16/2,34/1, str. Independenței, 9/4,7,7/2, bd. Traian, 19/1,19/2,19/3,21/1,21/3.
ÎMGFL nr. 5 – Lucrări de cosire bd. Cuza-Vodă,19/4, 17/4, 17/5, 17/8, 15/4, 17/7, bd. Dacia 38/8,42,44,32,34,36,38/4,38/5,38/6.
ÎMGFL nr. 6 – S-au efectuat lucrări de cosire bd. Dacia 51, 51/1, 49, 47/2, 37, Botanica Veche 10, 43/1, Cuza-Voda 14, 3/2, 5/2, 7/1, 7/3, 9, Sarmizegetusa, 37/1, 37/5, Cetatea Albă, 141, 170, Burebista 36/1, 66/3, N. Grădescu, 5, 6, str. Botanica Veche 8, 10.
ÎMGFL nr. 7 – S-au efectuat lucrări de cosire în str. Aeroport, 1-13.