Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (31.05 - 05.06.2021)

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (31.05 - 05.06.2021)

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (31.05 - 05.06.2021)

Pe parcursul săptămânii curente, de către serviciile specializate din sector, au fost efectuate următoarele lucrări:

Nr.

d/o

Denumirea lucrărilor

Un./m

Perioada

28.05.2021-04.06.2021

1.      

Au participat lucrători pe salubrizare

pers.

250 zilnic

2.      

Au participat lucrători la dezinfectare

pers.

 

3.      

A lucrat tehnică la salubrizare

un.

8 ( 2 – ÎMSL, 5 – AGSV,

1 - ÎMGFL 1-7)

4.      

S-au efectuat rute

un.

11 ( 2 - ÎMSL, 7 - AGSV,

2 - ÎMGFL 1-7)

5.      

Staţii salubrizate

un.

71

6.      

Terenuri de acumulare a deşeurilor menajere deszăpezite/salubrizate

un.

192

7.      

Camere de acumulare a deşeurilor menajere salubrizate

un.

101

8.      

Treceri de pietoni – manual

un.

145

9.      

Treceri subterane

un.

6

10.  

Procese - Verbale întocmite, art. 181 CC

un.

16

 

Î.M. Regia „Exdrupo”

 • Salubrizarea manuală: str. Băcioii Noi – 2 curse, str. Calea Basarabiei – 17 curse.
 • Salubrizarea mecanizată: str. Grădina Botanică, str. Sarmizegetusa, șos. Muncești, str. Trandafirilor, str. Grenoble,  str. Calea Basarabiei, bd. Cuza-Vodă, str. Valea Crucii.
 • Salubrizare mecanizată (în noapte): bd. Dacia, bd. Decebal, str. Independenței, bd. Traian, str. Hristo Botev, Viaduct, bd. Cuza-Vodă.
 • Frezarea părții carosabile (în noapte) - 600 m2, bd. Dacia - 700 m 2, depozitare asfaltului frezat (în noapte) - str. Varnița – 46 t.
 • Frezarea părții carosabile: bd. Dacia – 20 m2.
 • Amenajarea beton asfaltic: bd. Dacia – 342 m2.
 • Măturarea mecanizată: bd. Dacia, bd. Decebal, str. Independenței, bd. Traian, str. N. Zelinski, str. Hristo Botev, Viaduct.
 • Excavarea / transportarea gunoiului : str. Salcâmilor – 6 curse.
 • Excavarea/transportarea gunoiului : str. Calea Basarabiei - 12 curse.
 • Amenajare în pietriș: str. S. Murafa – 10 t.
 • Curățirea canalizării: or. Sângera – 18 curse.
 • Curățirea grilajelor: șos. Muncești – 18 buc., bd. Decebal – 12 buc., bd. Dacia -18 buc., bd. Traian – 18 buc., bd. Cuza-Vodă – 6 buc., str. Grădina Botanică – 11 buc.
 • Lichidarea Situației de Avariere cu asf. măș.: str. Calea Basarabiei - 26,9 t, - 5 curse.
 • Profilarea străzilor: Salcâmilor.

Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”

 • Evacuarea ierbii – 5 rute.
 • Evacuarea gunoiului – 2 rute.
 • Salubrizarea (parcurilor, scuarurilor, străzilor centrale) – 28 ha.
 • Mașini zi – 5 unități.
 • S-a cosit (manual și mecanizat) – 25 ha.
 • S-a greblat – 2,75 ha.
 • S-au plantat flori – 3399 buc.

ÎMSL Botanica

 • Lucrări de demontare și evacuare a pilonilor metalici din str. Belgrad, 23, și str. N. Titulescu, 30.
 • Salubrizarea și evacuarea deșeurilor menajere din pasajele pietonale subterane din bd. Decebal – bd. Dacia – bd. Traian, str. Teilor – bd. Dacia și str. Titulescu – bd. Decebal.
 • Evacuarea deșeurilor menajere din apartamentul nr.107 din bd. Cuza-Vodă, 15/2, - 2 unități, 2 rute.
 • Cosirea galoanelor publice din str. Valea Crucii, str. Drumul Băcioiului, str. Sarmizegetusa (Giuvaier).

ÎMGFL nr.1 – nr.7

 • ÎMGFL nr. 1 -7: au activat – 1  unitate de transport cu evacuarea a 2 rute de deșeuri de construcții, menajere și a frunzișului.
 • ÎMGFL nr.1 – Lucrări de salubrizare și cosire din str. Plaiului, 2, str. N.Titulescu, 2, str. Minsk, 49/1, str. Pandurilor, 68, str. Sarmizegetusa,
 • ÎMGFL nr.2 –Lucrări de cosire din bd. Dacia, 5, bd. Decebal, 68/1, 68/2, str. Trandafirilor, 1, 3/2, 5/2, 7/3, 33/1, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 39.
 • ÎMGFL nr.3 – Lucrări de cosire din str. Independenței, 4/1, 4/2, 14/1.
 • ÎMGFL nr.4 – Lucrări de cosire din str. Independenței, 20/1, 24/1.
 • ÎMGFL nr.5 – Lucrări de cosire din bd. Cuza-Vodă, 17/8, 19/6, 38/6.
 • ÎMGFL nr.6 – Lucrări de cosire din str. Sarmizegetusa, 37/1, 37/2, 37/3, Salcâmilor, 22/7, 22/3, 22/9, 24, 24/1, 24/2, 24/3.
 • ÎMGFL nr.7 – Lucrări de salubrizare și cosire din str. Aeroport, 1-13, bd. Dacia,  60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5.