Reprezentanții administrației Preturii sectorului Botanica și raionului Moscova al or. Sankt-Peterburg au avut o întrevedere format on-line

Reprezentanții administrației Preturii sectorului Botanica și raionului Moscova al or. Sankt-Peterburg au avut o întrevedere format on-line

Reprezentanții administrației Preturii sectorului Botanica și raionului Moscova al or. Sankt-Peterburg au avut o întrevedere format on-line
Ca urmare a semnării la data de 29 aprilie 2021 a Acordului de cooperare dintre administrațiile raionului Moscova al or. Sankt-Peterburg și sectorului Botanica mun. Chișinău, astăzi, 14.05.2021, a avut loc o întrevedere organizată prin intermediul platformei ZOOM.
Dna pretor Diana Guba a prezentat vicepretorii, secretarul preturii, șefii de secții și serviciile preturii. La rândul său, dna Alexandra Zaharova, șef adjunct al administrației raionului a prezentat colegii din aparatul administrativ al raionului Moscova.
În cadrul întrevederii au fost prezentate sarcinile de bază ale secțiilor și serviciilor ambelor administrații. Participanții au adresat întrebări privind sistemele administrative, stabilind similitudini și de asemenea au luat cunoștință cu colegii responsabili de domenii similare din ambele unități administrative.
Ambele părți au constatat importanța unui astfel schimb de experiență și au convenit să fortifice relația de cooperare. Dna Diana Guba a invitat colegii săi din administrația locală a raionul Moscova la Chișinău.