Mesajul de felicitare al Pretorului sectorului Botanica, Dnei Diana GUBA cu prilejul Sărbătorii „Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală”

Mesajul de felicitare al Pretorului sectorului Botanica, Dnei Diana GUBA cu prilejul Sărbătorii „Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală”

Mesajul de felicitare al Pretorului sectorului Botanica, Dnei Diana GUBA cu prilejul Sărbătorii „Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală”

Stimate Domnule Primar General Ion CEBAN, stimați consilieri ai Consiliului municipal Chișinău, stimați primari și consilieri locali din suburbiile municipiului, dragi colegi din Primăria municipiului Chișinău, Direcțiile Generale și Direcțiile Consiliului municipal și Preturile de sector!

Instituirea Zilei de 1 februarie drept sărbătoare profesională a lucrătorilor din administrația publică locală (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 75 din 08.02.2012 cu privire la instituirea sărbătorii „Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală”) de fapt este recunoașterea importanței autonomiei locale în procesul de edificare a unui stat democrat. Este totodată și aprecierea rolului Dumneavoastră ca reprezentanți ai administrației publice locale în dezvoltarea social-economică și culturală a comunităților pe care le administrați.
Ținând cont de volumul și complexitatea problemelor cu care vă confruntați, care, de multe ori, depășesc cu mult resursele de care dispuneți, dați dovadă de ingeniozitate, spirit de inițiativă, perseverență și receptivitate față de cetățeni pentru ca administrația publică locală să reușească să-și execute atribuțiile, reușind an de an noi realizări și lucruri frumoase.
Cu acest prilej, primiți, Vă rog, felicitări cu ocazia sărbătorii, urări de multă sănătate, prosperitate și bucurii, alături de cei dragi!

Diana GUBA
Pretorul sectorului Botanica