Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (12.04 - 17.04.2021)

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (12.04 - 17.04.2021)

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (12.04 - 17.04.2021)

Pe parcursul săptămânii curente, de către serviciile specializate din sector, au fost efectuate următoarele lucrări:

 

Nr.

d/o

Denumirea lucrărilor

Un./m

Perioada

09.04.2021-16.04.2021

1.      

Au participat lucrători pe salubrizare

pers.

250 zilnic

2.      

Au participat lucrători la dezinfectare

pers.

50

3.      

A lucrat tehnică la salubrizare

un.

29 ( 15 – ÎMSL, 7 – AGSV, 7 - ÎMGFL 1-7)

4.      

S-au efectuat rute

un.

49 (17 - ÎMSL, 19 - AGSV,

13 - ÎMGFL 1-7)

5.      

Staţii salubrizate

un.

71

6.      

Terenuri de acumulare a deşeurilor menajere deszăpezite/salubrizate

un.

192

7.      

Camere de acumulare a deşeurilor menajere salubrizate

un.

101

8.      

Treceri de pietoni – manual

un.

145

9.      

Treceri subterane

un.

6

10.  

Terenuri de joacă fitness, sport - dezinfectate

un

170

11.  

Procese - Verbale întocmite, art. 181 CC

un.

4

1. Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative Botanica: 15 unități de transport și 17 rute. S-au realizat lucrări de salubrizare şi evacuare a gunoiului menajer și de construcție din pasajele subterane din bd. Decebal - bd. Dacia - bd. Traian, bd. Dacia - str. Teilor şi bd. Decebal – str. N. Titulescu. S-au efectuat lucrări de salubrizare si evacuare a crengilor, frunzișului, deșeurilor menajere din str. Calea Basarabiei, șos. Muncești, str. Valea Crucii, platoul de acumulare a deșeurilor din str. Salcâmilor (teritoriul adiacent), str. Cetatea Albă, 20, Liceul Republican Internat Sportiv din str. Hristo Botev, 2.
2. Întreprinderea Municipală Refia ”EXDRUPO”: Salubrizare mecanizată în noapte: bd. Dacia, Viaduct, șos. Muncești, str. Burebista, str. Independenții, str. Hristo Botev, bd. Decebal. Salubrizare mecanizată: str. Grădina Botanica, șos. Muncești, str. N. Zelinski, str. N. Titulescu, bd. Cuza-Vodă, str. Burebista, str. Independenții, str. Teilor, str. Hristo Botev, bd. Dacia, Viaduct, bd. Decebal. S-au efectuat lucrări de montare a zidăriei din str. N. Titulescu, 18 - 156 buc., bd. Dacia, 52 - 47 buc., str. Varșovia, 2 - 38 buc . La fel s-a făcut desfacere borduri din bd. Dacia, 52 – 1 cursă. S-a realizat evacuarea gunoiului din str. N. Titulescu, 18, - 8 curse, bd. Dacia, 52 - 1 cursă, str. N. Zelinski, 26/3 – 3 curse. Lichidarea situației de avariere în b/a suprimat din str. Băcioii Noi - 4,8 t., Drumul Băcioii Noi – 4 t., Estacada Sângera - 0,5 t. Amenajare pietriș pe str. N. Zelinski, 18, - 12,3 t.
3. Întreprinderea Municipală „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” Botanica: au activat – 7 unități de transport cu evacuarea a 19 rute de deșeuri menajere, crengi, frunze. S-au efectuat lucrări de salubrizare a teritoriului ( Parcul Valea Trandafirilor, Grădina Publică Sarmizegetusa, Scuarul N. Zelinski și Scuarul Piața Decebal) – 32 ha. Degajarea gazonului de gunoi, frunze, etc. – 2, 85 ha.
4. Întreprinderile Municipale de Gestionare a Fondului Locativ nr. 1-7: au activat – 7 unități de transport cu evacuarea a 13 rute de deșeuri de construcții, menajere și a frunzișului. ÎMGFL nr. 1-7 au efectuat lucrări de salubrizare a teritoriului adiacent a blocurilor locative și a platformelor de gunoi din străzile: Cuza Voda, 15/1, 15/2, 20/2, 24, 26/1, bd. Traian, 7/2, 9, bd. Dacia, 5, 15, 17, 19, 7/2, 11/2, 11/3, 36, 38, 38/8, str. Plaiului, 2, str. N.Titulescu, 2, 12, 39, 53/3, str. Pandurilor, 62, 68, 70/1, 70/2, str. Burebista, 36/1, 42, str. Busuiocești, 18, str. Cetatea Alba, 97, str. Cetatea Chilia, 73, bd. Decebal, 82, 82/1, 82/2, 84, str. N. Zelinski, 2, 3,4, 5, 6, 26/1, 26/2, 28/1, șos. Muncești, 794, 798, 812.