Sănătate

Sănătate

Sănătate
 
Nr. Denumirea întreprinderii, organizaţiei, instituţiei Numele, prenumele Telefon de serviciu
Instituţii de ocrotire a sănătăţii
1. Instituţia Medico-Sanitară Publică Asociaţia Medicală Teritorială Botanica Nogai Ion 52-81-17
Gavriliţa Georgeta 53-24-08
2. IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1, str. Melestiu 20 Lobodă Polina 52-10-70
Crasiuc Iurie 80-95-00
Bejan Alina 80-95-01
Artenii Ion 80-94-03
3. IM-SP Centrul Medicilor de Familie nr. 1, str. Titulescu 37 Eșanu Aurelia 52-71-86
4. IM-SP Centrul Medicilor de Familie nr. 2, str. Independenţei 28 Ciobanu Adela 77-05-18
5. IM-SP Centrul Medicilor de Familie nr. 3, bd. Dacia 5/2 a Călin Raisa 52-11-14
6. Centrul Consultativ Diagnostic, bd. Dacia 5/2 Puiu Victor 52-01-06
7. Centrul-model al Medicilor de Familie „Pro-San", bd. Dacia 5/2b Arhip Rodica 52-37-74
8. Centrul Sănătăţii Femeii „Dalila", bd. Dacia 5/2 Melniciuc Vera 53-43-48 53-41-90
9. Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, str. Burebista 93 Gladun Sergiu 52-36-61 52-11-71
  52-36-41
  52-37-75
  55-96-56
  52-88-16
  52-31-20
10. Centrul de Sănătate, Sîngera, str. 31 August 1989 20 Albu Elena 41-30-69 41-25-25
11. Sanatoriul preventoriu de bază "Constructorul", str. Zelinski 15 Dondiuc Iurie 55-04-79
12. Centrul de Sănătate, Băcioi, str. Independenţei Mihălache Adriana 38-32-39 38-20-77
13. Casa Orăşenescă Specializată a Copiilor, bd. Cuza Vodă 29/4 Jăchiu Maria 76-66-88 76-67-33