Organele de drept

Organele de drept

Organele de drept

Lista organelor de drept din sectorul Botanica

  

 

Denumirea întreprinderii, organizaţiei, instituţiei

Numele, prenumele conducătorului,

locţiitorului

 

Telefon

Curtea de Apel Chişinău str. Teilor, 4, MD-2043

Pleşca Ion

76-84-88

Judecătoria sectorului Botanica str. Zelinski, 13, MD-2038

Gafton Luiza

53-68-77

Procuratura sectorului Botanica str. Teilor, 10,

MD-2043

Cimbir Marcel

77-78-35

Inspectoratul de poliţie Botanica bd. Cuza Vodă,

9/3, MD-2060

Cicariov Nicolae

55-14-05

Șef, Secția securitate publică

Cernavca Nicolae

78-23-03

Unitatea de Gardă

Baciu Nicolai

55-00-90

Cancelaria Comisariatului de Poliţie

 

78-23-06

Sectorul de poliţie nr. 1 str. Teilor, 7/2

Rotaru Andrei

77-69-55

Sectorul de poliţie nr. 2

str. Pandurilor, 62, MD-2032 /str. Trandafirilor, 13/3, MD- 2038

Babin Dorin

55-42-56

Sectorul de poliţie nr. 3 şos. Munceşti,

400

Bantea Nicolae

52-38-44

Sectorul de poliţie nr. 4 bd. Dacia, 37, MD-2060

Pînzaru Ruslan

55-00-83

Sectorul de poliţie nr. 5

bd. Dacia, 47, MD-2072

Bucă Vladimir

76-46-67

Sectorul de poliţie nr. 6

str. Aeroport, 40, MD-2026/com. Sîngera

Melnic Cornel

52-90-55

Sectorul de poliţie nr. 7

com. Băcioi, str. Independenței, 123A

Ofițer principal de sector- Pavel Tulba

38-32-99