Oficii poștale

Oficii poștale

Oficii poștale

Nr. Denumirea întreprinderii, organizaţiei, instituţiei Numele, prenumele Telefon de serviciu
1. Oficiul poştal nr. 2, şos. Munceşti 170 Țăruş Elena

55-43-10

2. Oficiul poştal nr. 15, str. Pandurilor 70/2 Şveţ Nina 55-83-29
3. Oficiul poştal nr. 26, Cartierul "Aeroport" Stolearova Aurelia  
4. Oficiul poştal nr. 29, şos. Munceşti 798 Post Aliona 52-49-84
5. Oficiul poştal nr. 32, str. Titulescu 32 Gagieva An 55-82-45
6. Oficiul poştal nr. 38, str. Zelinski 24 Pavlov Liudmila 55-02-31
7. Oficiul poştal nr. 43, str. Teilor 6 Petruleac Ana 77-78-07
8. Oficiul poştal nr. 60, bd. Dacia 34 Cazanţeva Olga 76-66-93
9. Oficiul poştal nr. 62, bd. Dacia 49/1 Bulîgo Maria 76-35-88
10. Oficiul poştal nr. 72, str. Independenţei 30/5 Catin Valentina 77-58-75