Semnarea Acordului de Cooperare între Sectorul Botanica, Municipiul Chișinău cu Județul Buzău din România

Semnarea Acordului de Cooperare între Sectorul Botanica, Municipiul Chișinău cu Județul Buzău din România

Semnarea Acordului de Cooperare între Sectorul Botanica, Municipiul Chișinău cu Județul Buzău din România
Astăzi, 15.06.2021, în cadrul ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Județean Buzău a fost semnat Acordului de Cooperare între Sectorul Botanica, Municipiul Chișinău cu Județul Buzău din România.
Acordul are la bază următoarele priorități:
????- asigurarea schimbului de experiență, bunelor practici pentru o activitate eficientă a autorităților administrației publice locale;
????- asigurarea comunicării, transparenței și schimbului de informații;
????- organizarea de activități comune cu caracter educativ-patriotic, social, cultural și sportiv;
????- promovarea și susținerea relațiilor economice, agricole și a proiectelor de infrastructură;
????- susținerea sectorului asociativ, a programelor pentru tineret, educație, sănătate, agrement și voluntariat;
????- colaborarea în domeniul protecției mediului și amenajării teritoriului;
????- susținerea reciprocă pentru realizarea proiectelor investiționale de interes public și privat;
????- promovarea măsurilor de încredere și relațiilor de parteneriat transfrontalier.
Părțile semnatare își propun să dezvolte o cooperare durabilă, o colaborare economică reciproc avantajoasă cu o atenție deosebită față de întreprinderile mici și mijlocii, încurajând investițiile la nivel local. Vor fi promovate și facilitate schimburile culturale, colaborarea între colectivele artistice, ansambluri folclorice.