Raport de monitorizare a măsurilor de reducere a consumului de energie

Rapoartele de monitorizare a măsurilor de reducere a consumului de energie

Raport de monitorizare a măsurilor de reducere a consumului de energie

În conformitate cu pct. 2.2. din Decizia Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău nr. 31 din 16 noiembrie 2022, Pretura sectorului Botanica publica Raportul de monitorizare a măsurilor de reducere a consumului de energie:

  1. S-a asigurat verificarea tuturor contoarelor electrice și s-au deconectat încăperile care nu sunt folosite.
  2. Au fost verificată alimentarea cu energie electrică a iluminatului preturii și nu s-a admis iluminarea pe timp de zi între orele 07.00-17.00.
  3. În scopul utilizării raţionale a lifturilor în blocul administrativ gestionat de Pretură a fost limitat accesul la ascensoare în perioada 07.00-11.00 și 18.00-23.00.
  4. Angajații Preturii au fost informați despre utilizarea rațională a energiei electrice (folosirea climatizoarelor, reșourilor și cuptoarelor cu microunde).
  5. După finalizarea zilei de muncă, de către șeful serviciului administrativ se verifică deconectarea iluminării din birouri, coridoare și scări.
  6. În fiecare sfârșit de săptămână este limitat la maximum temperatura interioară în incinta Preturii prin reglarea agentului termic.
  7. În scopul excluderii pierderilor de energie electrică (bir. 401) au fost înlocuite ferestrele vechi pe noi de tip PVC.
  8. În fiecare dimineața se monitorizează nivelul de temperatură a aerului din încăperi cu adaptarea lui în dependență de temperatura aerului.
  9. Au fost înlocuite corpurile de iluminare incandescente cu becuri de tip LED (et. IV, VI, în birouri: 509, 613, 601, 602, 606, 607, 409, 411, 412, 403, 401, 506).