Prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției publice vacante (16.06.2023)

Prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției publice vacante (16.06.2023)

Prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției publice vacante (16.06.2023)

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Pretura sectorului Botanica anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției  asistență juridică (2 unități)

- specialist principal, Secția asistență juridică - 1 funcție (pe perioadă nedeterminată). 

- specialist principal, Secția asistență juridică - 1 funcție (pe perioadă determinată). 

Persoanele interesate pot depunde Dosarul de concurs prin poștă sau e-mail pîna la data de 07.07.2023, inclusiv.

Copiile documentelor prezentate pot fi atentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Condițiile de participare la concurs, cerințele și bibliografia concursului pot fi descărcate urmând link-urile de mai jos:

https://cariere.gov.md/ro/job/Specialist principal în secția asistență juridică/20232

https://cariere.gov.md/ro/job/Specialist principal, Secția asistență juridică/20234