Prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției publice vacante (07.09.2022)

Prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției publice vacante (07.09.2022)

Prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției publice vacante (07.09.2022)

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Pretura sectorului Botanica anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției  urbanism și arhitectură (1 unitate)

Persoanele interesate depun prin poșta sau e-mail Dosarul de concurs până la data de 15.09.2022, inclusiv.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Condiţiile de participare la concurs, cerințele și bibliografia concursului pot fi găsite și descărcate urmând link-ul de mai jos:

https://cariere.gov.md/ro/job/*/18051