Prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției publice vacante (05.12.2022)

Prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției publice vacante (05.12.2022)

Prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției publice vacante (05.12.2022)

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Pretura sectorului Botanica anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției  agenți constatatori (1 unitate)

Persoanele interesate pot depunde Dosarul de concurs prin poștă sau e-mail pîna la data de 14.12.2022, inclusiv. Copiile documentelor prezentate pot fi atentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Condițiile de participare la concurs, cerințele și bibliografia concursului pot fi descărcate urmând link-ul de mai jos:

https://cariere.gov.md/ro/job/*/18711?fbclid=IwAR3JH-_XUvJh0X_Dmkeyf7NQ2JpGJAwH__EMBBSLWV0zcZVlme2THNda3C4