Prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției publice vacante (03.01.2024)

Prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției publice vacante (03.01.2024)

Prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției publice vacante (03.01.2024)

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Pretura sectorului Botanica anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Secției locativ-comunală (1 unitate)

Persoanele interesate pot depunde Dosarul de concurs prin poștă sau e-mail pîna la data de 12.01.2024, inclusiv.

Copiile documentelor prezentate pot fi atentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Condițiile de participare la concurs, cerințele și bibliografia concursului pot fi descărcate urmând link-ul de mai jos:

https://cariere.gov.md/ro/job/Specialist%20superior/22590