Mesajul cu prilejul Zilei profesionale a salvatorilor!

Mesajul cu prilejul Zilei profesionale a salvatorilor!

Mesajul cu prilejul Zilei profesionale a salvatorilor!
Pretura sectorului Botanica își exprimă profundă recunoștința față de echipa Detașamentului salvatori şi pompieri sectorul Botanica.
Anume din dragoste față de oameni Vă puneți zilnic viața în pericol, fiind de veghe zile și nopți.
Munca de salvator cu adevărat este una nobilă deoarece alături de voi ne simțim în siguranță.
De nenumărate ori Vă puneți în pericol sănătatea pentru îndeplinirea nobilei misiuni de apărare a vieții oamenilor şi bunurilor materiale de flăcări şi ape, cutremure și alte intemperii, făcând ca profesia de salvator să-şi câștige binemeritatul loc în viaţa, inima şi sufletul cetățenilor din sector şi municipiu.
Cunoaștem bine că la baza tuturor succeselor pe care le-aţi obținut au stat dragostea si devotamentul Dumneavoastră faţă de Patrie, respectul fată de profesia aleasă, abnegația, dăruirea şi spiritul de răspundere, care Vă sunt caracteristice.
Bunul Dumnezeu să Vă binecuvânteze și să Vă aibă in pază!
Pretor,
Diana GUBA