Mersul realizării proiectului „Amenajarea și reabilitarea scuarului „Muncești” amplasat între str. Pandurilor și Căușeni

Mersul realizării proiectului „Amenajarea și reabilitarea scuarului „Muncești” amplasat între str. Pandurilor și Căușeni

Mersul realizării proiectului „Amenajarea și reabilitarea scuarului „Muncești” amplasat între str. Pandurilor și Căușeni

Agentul economic câștigător lucrează la trasările cailor pietonale și săpăturile groapei de fundație pentru ulterioara montare a bordurilor.

Lucrările executate a pregătirii groapei de fundație pentru ulterioara montare a bordurilor sunt executate în proporție de 30%.