Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (29.03 - 02.04.2021)

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (29.03 - 02.04.2021)

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (29.03 - 02.04.2021)

Pe parcursul săptămânii curente, de către serviciile specializate din sector, au fost efectuate următoarele lucrări:

 

Nr.

d/o

Denumirea lucrărilor

Un./m

Perioada

26.03.2021-02.04.2021

1.      

Au participat lucrători pe salubrizare

pers.

250 zilnic

2.      

Au participat lucrători la dezinfectare

pers.

50

3.      

A lucrat tehnică la salubrizare

un.

47 ( 17 – ÎMSL, 10 – AGSV, 20- ÎMGFL 1-7)

4.      

S-au efectuat rute

un.

77 (14 - ÎMSL, 25 - AGSV,

38 - ÎMGFL 1-7)

5.      

Staţii salubrizate

un.

71

6.      

Terenuri de acumulare a deşeurilor menajere deszăpezite/salubrizate

un.

192

7.      

Camere de acumulare a deşeurilor menajere salubrizate

un.

101

8.      

Treceri de pietoni – manual

un.

145

9.      

Treceri subterane

un.

6

10.        

Terenuri de joacă fitness, sport - dezinfectate

un

170

11.        

Procese - Verbale întocmite, art. 181 CC

un.

16

 

  1. ÎMSL Botanica:17 unități de transport și 14 rute. S–au făcut lucrări de salubrizare şi evacuare a gunoiului menajer din pasajele subterane din bd. Decebal - bd. Dacia - bd. Traian şi din bd. Dacia - str. Teilor. La fel s-au realizat lucrări de salubrizare și evacuare a crengilor, frunzișului și deșeurilor menajere  și de construcție din str. Calea Basarabiei, bd. Dacia, 60/4, șos. Muncești, 772, 792/2, str. Valea Crucii, str. Grenoble, 203, 205. S-au evacuat deşeuri menajere de pe platoul de acumulare a deșeurilor din str. Cetatea Alba, 20, și s-a salubrizat teritoriul adiacent. S-au efectuat lucrări de salubrizare si evacuare a crengilor, frunzișului, deșeurilor menajere de pe teritoriul adiacent Liceului ”Elitex” din bd. Dacia, 53/2. S-a realizat evacuarea deșeurilor de construcție în urma demontării și evacuării gheretei din Cuza-Vodă, 30/1 și gardurilor din str. Independenței, 21/1.
  2. EXDRUPO: Salubrizarea manuală: Grădina Botanică – 1 cursă, Drumul Băcioii Noi – 3 curse, estacada Sângera – 14 curse. Salubrizarea mecanizată : bd. Dacia, Viaduct, bd. Decebal, str. Independenții, str. Teilor, str. Hristo Botev, str. Burebista. str. Grădina Botanica, str. Valea Crucii, str. Grenoble,  bd. Cuza Vodă, bd. Traian, bd. Dacia – Aeroport – Sângera, șos. Muncești, str. Băcioii Noi. Salubrizarea mecanizată  în noapte : spălarea părții carosabile din bd. Dacia, Viaduct, bd. Decebal, str. Hristo Botev, str. Independenții, str. Teilor, str. Burebista, str. Grădina Botanică, bd. Cuza Vodă, bd. Traian, str. Zelinski.  S-au efectuat lucrări de evacuare a gunoiului din str. Praga, 82, - 7 curse, str. Varșovia, 2, - 5 curse. La fel pe str. Praga, 82, s-a făcut montarea zidării – 57 buc, s-a amenajat pietriș - 5, 8 t și s-au montat borduri – 43 buc. Pe str. Varșovia, 2, s-au făcut lucrări de desfacere borduri - 100 buc. și desfacere zidării – 100 buc. S-a realizat curățire/profilare acostamentului pe estacada Sângera – 8 curse. 
  3. AGSV Botanica: au activat – 10 unități de transport cu evacuarea a 25 rute de deșeuri menajere, crengi, frunze. S-au efectuat lucrări de salubrizare a teritoriului – 39 ha. S-au greblat manual 1,7 ha. Gunoişti neautorizate lichidate – 12 unități.
  4. ÎMGFL nr. 1-7: au activat – 20 unități de transport cu evacuarea a 38 rute de deșeuri de construcții, menajere și a frunzișului. ÎMGFL nr.1-7 au efectuat lucrări de salubrizare a teritoriului adiacent a blocurilor locative și a platformelor de gunoi din străzile: bd. Decebal, 82, 82/1, 82/2, 84, bd. Dacia, 2, 4, 5, 6, 12, 38, 38/3, 50, str. Zelinski, 4, 5/2, 5/7, 12, 13/4, 32/2, 35/4, 34/5, str. Burebista, 66/4, str. Sarmizegetusa, 37/4, 96/2, str. Busuiocești, 18, str. Cetatea Chilia, 73, str. Cetatea Alba, 97, str. Grădescu 5, șos. Muncești, 238, 240, 404, 406, 794, 798, 800/ 2, str. Grădina Botanica, 12, str. Aeroport, 11, 12, str. Dimineții, 3, 51A, str. Titulescu, 1, 39, 53/3, 55, str. Pandurilor, 2, 16, 18, 22, bd. Traian, 1/1, 6/1, 7, 10, 11, 14/4, 18,  19/1, 23/1, 23/2, str. Independenței, 2/3, 6/3, 7/2, 10/5, 20/1, 24/3, bd. Cuza Voda,  15/1, 25/6, 34, 35/2, 36, 38, 38/2, 39.