Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (24.05 - 29.05.2021)

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (24.05 - 29.05.2021)

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (24.05 - 29.05.2021)

Pe parcursul săptămânii curente, de către serviciile specializate din sector, au fost efectuate următoarele lucrări:

Nr.

d/o

Denumirea lucrărilor

Un./m

Perioada

24.05.2021-29.05.2021

1.      

Au participat lucrători pe salubrizare

pers.

250 zilnic

2.      

Au participat lucrători la dezinfectare

pers.

50

3.      

A lucrat tehnică la salubrizare

un.

22 ( 5 – ÎMSL, 11 – AGSV, 6 - ÎMGFL 1-7)

4.      

S-au efectuat rute

un.

31 ( 6 - ÎMSL, 13 - AGSV,

12 - ÎMGFL 1-7)

5.      

Staţii salubrizate

un.

71

6.      

Terenuri de acumulare a deşeurilor menajere deszăpezite/salubrizate

un.

192

7.      

Camere de acumulare a deşeurilor menajere salubrizate

un.

101

8.      

Treceri de pietoni – manual

un.

145

9.      

Treceri subterane

un.

6

10.  

Procese - Verbale întocmite, art. 181 CC

un.

8

 Î.M. Regia „Exdrupo„

 • Salubrizarea mecanizată: str. Calea Basarabiei – 3c, bd. Dacia, Viaduct, bd. Decebal, bd. Traian, str. Independenței, str. Burebista, str. Grădina Botanica-str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor - bd. Dacia – Viaduct – str. Valea Crucii, șos. Muncești, str. Sarmizegetusa, str. Grenoble;
 • Salubrizarea manuală (nod rutier) – str. Calea Basarabiei;
 • Măturarea mecanizată – str. Calea Basarabiei, bd. Dacia, bd. Decebal, str. Independenței, bd. Traian, str. Nicolae Zelinski, str. Hristo Botev, Viaduct, str. Burebista, str. Nicolae Titulescu, bd. Dacia (în buzunărele) –bd. Decebal – bd. Traian – str. Independenței;
 • Excavare și evacuarea gunoiului – str. I. Ciobanu; str. Murafa, srt. St. Ciobanu;
 • Excavare transportare la sol – str. Murafa – 5 curse, str. Ciorbă – 2 curse;
 • Instalarea bordurilor – sat. Țînțăreni – 60 buc.;
 • Instalarea zidarii – str. Nicolae Zelinski, 26/3 – 10 buc.;
 • Profilarea părții carosabile – str. Murafa, str. I. Ciobanu;
 • Evacuarea gunoiului – str. Albița; str. Murafa – 70t, str. Albița – 3c;
 • Amenajarea în pietriș - str. Melestiu, 20-20m2; str. Murafa – 70 t., str. Albița – 26,5 t.;
 • Curățirea receptoarelor - șos. Muncești – 14 buc., bd. Decebal – 24 buc., str. Nicolae Zelinski – 6 buc., bd. Dacia – 32 buc., str. Sarmizegetusa – 10 buc., str. Trandafirilor – 8 buc., bd. Cuza Vodă – 17 buc., bd. Traian – 10 buc.;
 • Lichidarea situației de avariere (nod rutier) – str. Calea Basarabiei- 28,5t..

Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”

 • Evacuarea ierbii – 13 ha;
 • Evacuarea gunoiului – 13 rute;
 • Salubrizarea (parcurilor, scuarule, străzile centrale) – 42 ha.;
 • Mașini zi – 11 unități;
 • S-a cosit (manual și mecanizat) – 26,2 ha.;
 • S-a greblat – 3, 36 ha.;
 • S-au plantat flori - 5920 buc.

ÎMSL Botanica

 • Salubrizarea și evacuarea deșeurilor menajere și de construcție din bd. Cuza Vodă, 23;
 • Salubrizarea și evacuarea deșeurilor menajere din str. Grenoble, str. Valea Crucii, str. Drumul Băcioiului;
 • Cosirea gazoanelor publice din str. Valea Crucii, 24, str. Drumul Băcioiului și a teritoriului adiacent liceului ,,Victoria” din șos. Muncești, 792.

ÎMGFL nr.1 – nr.7

 • ÎMGFL nr. 1 -7 au activat – 3  unități de transport cu evacuarea a 9 rute de deșeuri de construcții, menajere și a frunzișului.
 • ÎMGFL – 1 – S-au efectuat lucrări de salubrizare și cosit în Plaiului, str. Nicolae Titulescu, 2, 39, 53/3, str. Pandurilor, 2, 16, 18, 62, șos. Muncești, 170, 162, 238, str. Nicolae Zelinski, 5/2, 5/7, 12, str. Sarmizegetusa, 6, 10, bd. Decebal, 91/2, str. Dimineții, 3;
 • ÎMGFL – 2 – S-au cosit: str. Trandafirilor, 35/4, 39, 13/4, 9/3, 1, str. Nicolae Zelinski, 34/2, 34/5, bd. Decebal, 82/1, bd. Dacia, 5;
 • ÎMGFL – 4 – S-au efectuat lucrări de salubrizare și cosit în str. Trandafirilor, 23/1, 23/2, 17/1, str. Independenței, 24/3, bd. Cuza Vodă, 16/2, 34, 38/2;
 • ÎMGFL – 6 – S-au efectuat lucrări de salubrizare și cosit în str. Burebista, 66/4, str. Sarmizegetusa, 37/4, str. Busuiocești, 18, str. Cetatea Chilia, 73, str. Cetatea Albă, 97, 85 A, str. Căușeni, 1.
 • ÎMGFL – 7 – S-au efectuat lucrări de salubrizare și cosit manual în bd. Dacia 60/1, 2, 3, 5, str. Aeroport, 8 ,9,7,13,11,12.