Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (24.04 - 30.04.2021)

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (24.04 - 30.04.2021)

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (24.04 - 30.04.2021)

Pe parcursul săptămânii curente, de către serviciile specializate din sector, au fost efectuate următoarele lucrări:

Nr.

d/o

Denumirea lucrărilor

Un./m

Perioada

24.04.2021-30.04.2021

1.      

Au participat lucrători pe salubrizare

pers.

250 zilnic

2.      

Au participat lucrători la dezinfectare

pers.

50

3.      

A lucrat tehnică la salubrizare

un.

32 ( 11 – ÎMSL, 10 – AGSV, 11 - ÎMGFL 1-7)

4.      

S-au efectuat rute

un.

59 ( 22 - ÎMSL, 18 - AGSV,

19 - ÎMGFL 1-7)

5.      

Staţii salubrizate

un.

71

6.      

Terenuri de acumulare a deşeurilor menajere deszăpezite/salubrizate

un.

192

7.      

Camere de acumulare a deşeurilor menajere salubrizate

un.

101

8.      

Treceri de pietoni – manual

un.

145

9.      

Treceri subterane

un.

6

10.        

Procese - Verbale întocmite, art. 181 CC

un.

16

 Î.M. Regia „Exdrupo„

 • Vopsirea / văruirea barei de protecție: bd. Dacia – Aeroport – 1600 m.l.;
 • Salubrizarea mecanizată: str. Grădina Botanică, bd. Dacia, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, șos. Muncești, Viaduct, bd. Decebal, str. Independenței, str. Hristo Botev, str. Burebista, str. N. Zelinski, N. Titulescu;
 • Salubrizarea manuală: șos. Muncești – 1 cursă;
 • Salubrizarea stațiilor: șos. Muncești – 12 buc.;
 • Curățirea canalizării pluviale: șos. Muncești – 36 buc., bd. Dacia – 45 buc., bd. Decebal – 32 buc., str. Trandafirilor – 10 buc., bd. Cuza-Vodă – 28 buc., str. N. Zelinski – 4 buc., str. Independenței – 24 buc., str. Valea Crucii – 21 buc.;
 • Excavarea / transportarea solului: com. Țânțăreni – 22 curse;
 • Amenajarea pietriș: str. N. Zelinski, 26/3, - 15 t, 70 m2;
 • Montarea borduri: str. N. Zelinski, 26/3, - 89 borduri mari și 27 borduri mici;
 • Evacuarea gunoi: str. N. Zelinski, 26/3, - 4 curse.

Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi„

 • Evacuare rute – 18 (crengi, gunoi menajer, lemne);
 • Unități de transport implicate – 10;
 • Salubrizarea ( parcurilor, scuarelor, străzile centrale) – 30 ha;
 • Salubrizarea gazoanelor – 1, 4 ha.

 ÎMSL Botanica

 • Evacuate -  11 rute de deşeuri menajere, frunziș, crengi, deșeuri de construcție
 • Unități de transport – 22
 • Salubrizarea subteranelor bd. Dacia – str. Teilor, bd. Traian – bd. Decebal, str. N. Titulescu – bd. Decebal
 • Salubrizarea / menținerea coșurilor din stațiile de așteptare a transportului public și alea din bd. Dacia – 178 buc.
 • Salubrizarea și evacuarea a crengilor, frunzișului, deșeurilor menajere din bd. Cuza-Vodă, 29, 49, bd. Decebal, 22, Școala de Arte „Alexei Stârcea”, str. Independenței, 12/2, str. Cetatea Chilia intersecție str. Titulescu, str. Valea Crucii, str. Brâncuși, 146, șos. Muncești.

 ÎMGFL nr.1 - 7

 • ÎMGFL nr. 1-7 au activat: 11  unități de transport cu evacuarea a 19 rute de deșeuri de construcții, menajere și a frunzișului;
 • Lucrări de salubrizare a teritoriului adiacent a blocurilor locative și a platformelor de gunoi din străzile: Plaiului, 2, str. N. Titulescu, 2, 39, 53/3, 55, str. Pandurilor, 2, 16, 18, 62, str. N. Zelinski, 2, 3, 4, 5, 5/2, 5/7, 6, 6/2, 12, 26/1, 26/2, 28/1, str. Sarmizegetusa, 6, 37/1, 37/5, 37/4, 96/2, str. Botanica Veche, 10, bd. Dacia 5; 7/2, 11/2, 11/3, 15, 17, 19.  51, 60/5, 67/1, bd. Cuza Voda, 7/3, 34/1, 34/2, 38/1, str. Cetatea Chilia, 73, str. Căușeni, 1, str. Teilor, 7/2, 11, str. Hristo Botev, 7/2, 17, 19/1, 19/2, str. Independenței, 20/1, bd. Traian,  17/1, 19/3, 23/1, șos. Muncești, 788, 794, 798, str. Aeroport, 1-13,  bd. Decebal, 82, 82/1, 82/2, 84.