Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (22.03 - 26.03.2021 )

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (22.03 - 26.03.2021 )

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (22.03 - 26.03.2021 )

Pe parcursul săptămânii curente, de către serviciile specializate din sector, au fost efectuate următoarele lucrări:

 

Nr.

d/o

Denumirea lucrărilor

Un./m

Perioada

22.03.2021-26.03.2021

1.      

Au participat lucrători pe salubrizare

pers.

250 zilnic

2.      

Au participat lucrători la dezinfectare

pers.

50

3.      

A lucrat tehnică la salubrizare

un.

33 ( 16 – ÎMSL, 12 – AGSV, 5- ÎMGFL 1-7)

4.      

S-au efectuat rute

un.

56 (16 - ÎMSL, 31 - AGSV,

9 - ÎMGFL 1-7)

5.      

Staţii salubrizate

un.

71

6.      

Terenuri de acumulare a deşeurilor menajere deszăpezite/salubrizate

un.

192

7.      

Camere de acumulare a deşeurilor menajere salubrizate

un.

101

8.      

Treceri de pietoni – manual

un.

145

9.      

Treceri subterane

un.

6

10.        

Terenuri de joacă fitness, sport - dezinfectate

un

170

11.        

Procese - Verbale întocmite, art. 181 CC

un.

9

 

  1. ÎMSL Botanica: 16 unități de transport și 16 rute. S-au făcut lucrări de salubrizare şi evacuare a gunoiului menajer din pasajele subterane din bd. Decebal - bd. Dacia - bd. Traian şi din bd. Dacia - str. Teilor. La fel s-au realizat lucrări de salubrizare și evacuare a crengilor, frunzișului și deșeurilor menajere din str. Valea Crucii, str. Independenței, 38/2, str. Grenoble, bd. Decebal, 2 pîna la bd. Decebal, 22, str. Băcioii Noi, șos. Muncești. S-au evacuat deşeuri menajere de pe platoul de acumulare a deșeurilor din str. Cetatea Alba, 20, și s-a salubrizat teritoriul adiacent. S-au efectuat lucrări de salubrizare si evacuare a crengilor, frunzișului, deșeurilor menajere și de construcție de pe teritoriile adiacente platourilor de acumulare a deșeurilor din str. Sarmizegetusa, 45/2 și str. Belgrad, 19/3. S-au realizat lucrări de evacuare a deșeurilor de construcție din str. Trandafirilor, 5/2 – 2 unit.,3 rute.
  2. EXDRUPO: Salubrizarea manuală: Cernăuți, str. Botanica Veche, str. I. Jumate, str. Cetatea Albă – 2 curse, estacada Sângera – 10 curse, str. Minsk, str. Dimineții, str. Butucului, str. C. Brâncuși, str. Belgrad – 4 curse, șos. Muncești (până la estacada Sângera), str. Pandurilor – 2 curse, șos. Muncești, bd. Dacia – Aeroport – Sângera – 6 curse.  Salubrizarea mecanizată:: bd. Dacia, Viaduct, str. Valea Crucii, str. Grenoble, str. Grădina Botanică, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor,  șos. Muncești. Salubrizarea mecanizată  în noapte: șos. Muncești, str. Grădina Botanică, bd. Dacia, bd. Cuza-Vodă, bd. Decebal, Viaduct, bd. Traian, str. Hristo Botev, str. Independenții, str. Burebista, str. Teilor, str. N. Zelinski, str. N. Titulescu. S-au efectuat lucrări de curățare / presărare manuală cu material antiderapant pe Viaduct - 3 000 m2, bd. Dacia (trecerile pietonale) -  480 m2.  Lichidarea situației de avariere din str. Calea Basarabiei - 5,6 t b/a suprimat, bd. Dacia - 1,7 t b/a rece,  bd. Dacia - 1,9 t b/a suprimat, Viaduct - 0,3t b/a rece.
  1. AGSV Botanica: au activat – 12 unități de transport cu evacuarea a 31 rute de deșeuri menajere, crengi, frunze. S-au efectuat lucrări de salubrizare a teritoriului – 35 ha. S-au greblat manual 1,6 ha. Gunoişti neautorizate lichidate – 3 unități.
  2. ÎMGFL nr. 1-7: au activat – 5 unități de transport cu evacuarea a 9 rute de deșeuri de construcții, menajere și a frunzișului. ÎMGFL nr.1-7 au efectuat lucrări de salubrizare a teritoriului adiacent a blocurilor locative și a platformelor de gunoi din străzile: Dacia, 2, 4, 5, 12, 60/5 str. Hristo Botev, 7/3, 17, 19/1, 19/2, bd. Traian, 7, 9, 19/1, 23/1, 23/2, bd. Cuza-Voda, 20, 26/1, 34. bd. Decebal, 82, 82/1, 82/2, 84, str. Aeroport, 1-13.