Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (22.02-26.02.2021 )

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (22.02-26.02.2021 )

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (22.02-26.02.2021 )

Pe parcursul săptămânii curente, de către serviciile specializate din sector, au fost efectuate următoarele lucrări:

 

Nr.

d/o

Denumirea lucrărilor

Un./m

Perioada

19.02.2021-26.02.2021

1.      

Au participat lucrători pe salubrizare

pers.

250 zilnic

2.      

Au participat lucrători la dezinfectare

pers.

50

3.      

A lucrat tehnică la salubrizare

un.

34 ( 15 – ÎMSL,15 – AGSV, 4 - ÎMGFL 1-7)

4.      

S-au efectuat rute

un.

45 (17 - ÎMSL, 18 - AGSV, 10 - ÎMGFL 1-7)

5.      

Staţii salubrizate

un.

71

6.      

Terenuri de acumulare a deşeurilor menajere deszăpezite/salubrizate

un.

192

7.      

Camere de acumulare a deşeurilor menajere salubrizate

un.

101

8.      

Treceri de pietoni – manual

un.

145

9.      

Treceri subterane

un.

6

10.        

Terenuri de joacă fitness, sport - dezinfectate

un

170

11.        

Procese - Verbale întocmite, art. 181 CC

un.

11

1. ÎMSL Botanica: 15 unități de transport și 17 rute. S–au efectuat lucrări de demontare şi evacuare a 5 dispozitive publicitare (6x3) cu termenul de valabilitate a autorizaţiei expirat amplasate pe bd. Decebal, str. L. Dumitriu şi 28 dispozitive publicitare (2x1) din bd. Decebal, bd. Traian, bd. Decebal colţ bd. Dacia. S-a realizat demontarea şi evacuarea complexului din 3 gherete, amplasate pe bd. Traian, 20, colţ str. Grenoble, SA ,,Franzeluţa”. S-au evacuat deşeuri de construcţie în urma demontării şi evacuării complexului de gherete din str. Grenoble, colţ cu bd. Traian. Totodată s-au făcut lucrări de salubrizare şi evacuare a gunoiului menajer şi de construcţie din pasajul subteran din bd. Decebal - bd. Dacia - bd. Traian şi din str. Valea Crucii, a crengilor, frunzişului din str. Independenţei (de la str. Hristo Botev pana la bd. Cuza-Vodă), a deşeurilor de construcţie din curtea blocului locativ din str. Independentei, 12/1 şi evacuarea deşeurilor de construcţie şi a mobilei din 3 apartamente afectate în urma exploziei. La fel s-a salubrizat şi evacuat deşeuri menajere din str. Calea Basarabiei.

2. EXDRUPO: Salubrizarea manuală: Dacia – 7 curse, bd. Decebal – 3 curse, str. Grădina Botanică - 1cursă, șos. Muncești (nod rutier) – 1 cursă. Salubrizarea mecanizată: str. Grădina Botanică, str. Sarmizegetusa, șos. Muncești, str. Trandafirilor. Salubrizarea pasajelor subterane: bd. Dacia – str. Teilor, bd. Dacia – bd. Traian. S-au efectuat lucrări de decapare b/a uzat bd. Dacia – Aeroport - 8,6 t. Amenajare pietriș din bd. Dacia – Aeroport - 8,6 t. Lichidarea situației de avariere din str. Burebista - 2 m2, bd. Cuza Vodă – 5 m2, str. Independenții – 3 m2, str. Sarmizegetusa – 2 m2, bd. Decebal – 2 m2, str. Trandafirilor – 1 m2, str. Teilor -3 m2, bd. Dacia – 11 m2,  str. Grădina Botanică – 6 m2, str. Valea Crucii – 10 m2, str. Grenoble -1 m2, bd. Dacia – Aeroport - 30 m2, șos. Muncești (nod rutier) – 8 m2, Drumul Băcioi – 2 m2. S–au efectuat lucrări de curățire/presărare manual a materialului antiderapant la stațiile de așteptare a  transportului  public din șos. Muncești, Viaduct - 3 000 m2, bd. Dacia – 400 m2 (treceri pietonale).

3. AGSV Botanica: au activat – 15 unități de transport cu evacuarea a 18 rute de deșeuri menajere, crengi, frunze. S-au efectuat lucrări de salubrizare a teritoriului – 36 ha. S-a greblat manual 1, 09 ha. S-a maturat mecanizat – 2,1 ha. S-au curățat cu scara arbori decorativi din bd. Dacia – 139 buc. și cu emondor – 131 buc. 

4. ÎMGFL nr. 1-7: au activat – 4 unități de transport cu evacuarea a 10 rute de deșeuri de construcții, menajere și a frunzișului. ÎMGFL nr.1-7 au efectuat lucrări de salubrizare a teritoriului adiacent a blocurilor locative și a platformelor de gunoi din străzile: str. Independenței, 20/1, 24/1, 24/3, bd. Traian, 19/1, 23/1, 23/2, bd.  Cuza Vodă,  3/2, 15/1, 17/8, 19/1, 19/8, 21/2, 25/5, str. Busuiocești, 18, str. Cetatea Chilia, 73, str. Cetatea Alba, 97, 85A, str. Căușeni, 1, Aeroport, 1-13, bd. Dacia, 60/5.