Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (19.07 - 24.07.2021)

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (19.07 - 24.07.2021)

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (19.07 - 24.07.2021)

Pe parcursul săptămânii curente, de către serviciile specializate din sector, au fost efectuate următoarele lucrări:

Nr.

d/o

Denumirea lucrărilor

Un./m

Perioada 19.07.2021 - 24.07.2021

1.       

Au participat lucrători pe salubrizare

pers.

250 zilnic

2.       

Au participat lucrători la dezinfectare

pers.

 

3.       

A lucrat tehnică la salubrizare

un.

18 (5 – ÎMSL, 5 – AGSV,

8 - ÎMGFL 1-7)

4.       

S-au efectuat rute

un.

38  ( 7 - ÎMSL, 15 - AGSV,

16 - ÎMGFL 1-7)

5.       

Staţii salubrizate

un.

71

6.       

Terenuri de acumulare a deşeurilor menajere deszăpezite/salubrizate

un.

192

7.       

Camere de acumulare a deşeurilor menajere salubrizate

un.

101

8.       

Treceri de pietoni – manual

un.

145

9.       

Treceri subterane

un.

6

10.  

Suprafața cosită ( ÎMGFL nr.1 –7), nr. de persoane

m2

753  ha, 12 persoane

11.  

Procese - Verbale întocmite, art. 181 CC

un.

9

 

Î.M. Regia „ Exdrupo”:

 • Salubrizare mecanizată: Grădina Botanică, str. Valea Crucii, șos. Muncești, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. Grenoble, str. Hristo Botev, str. Calea Basarabiei (nod rutier).
 • Salubrizarea mecanizată (în noapte): Dacia, (Viaduct), str. Independenții, str. Hristo Botev, bd. Traian, șos. Muncești.
 • Salubrizare manuală: Calea Basarabiei – 5 curse.
 • Stropirea părții carosabile: Grădina Botanică, str. Valea Crucii, str. Burebista, str. Independenții, bd. Cuza - Vodă, bd. Traian, bd. Decebal, str. Trandafirilor.
 • Amenajare pietriș: Murafa - 43,3 t., str. Albița - 11,7 t.
 • Amenajare b/a suprimat: Murafa – 154,9 t., str. Albița – 79,8 t.
 • Amenajare beton asfaltic: Calea Basarabiei (nod rutier) – 351 t. b/a mășcat strat egalizat, șos. Muncești - Albița – 10 t b/a mășcat strat egalizat., 12,6t b/a fin.
 • Lichidarea situației de avariere: Calea Basarabiei - 10,1 t b/a mășcat, șos. Muncești - 8,5 m2, Drumul Vechi Aeroport – 17 m2, bd. Dacia - Băcioii Noi – 19 m2.
 • Curățirea canalizării pluviale: Grădina Botanică – 40 buc., str. Valea Crucii – 45 buc., șos. Muncești – 70 buc., bd. Decebal – 120 buc., bd. Cuza - Vodă – 70 buc., bd. Traian – 50 buc., str. Sarmizegetusa – 40 buc., bd. Dacia – 200 buc.
 • Frezarea părții carosabile: Calea Basarabiei – 100 m2.

 Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”:

 • Evacuarea ierbii, gunoiului, crengilor, vegetația acvatica – 15 rute.
 • Salubrizarea (parcurilor, scuarule, străzile centrale) – 27 ha.
 • Mașini zi – 5 unități.
 • S-a cosit (manual și mecanizat) – 15, 3 ha.
 • S-a greblat – 1, 1 ha.
 • Curățarea urnelor - 1940.

ÎMSL Botanica:

 • Salubrizarea si evacuarea deșeurilor menajere, a crengilor și ierbii cosite din str. Independenței, 15, șos. Muncești, str. Cetatea Albă, 20, str. Valea Crucii,  platoul de acumulare a deșeurilor str. Sarmizegetusa, 43/2 și str. Belgrad, 19/3.
 • Cosirea ierbii din str. Sarmizegetusa, 45/3.
 • S-au dezlipit pliante electorale din bd. Decebal, 4, str. Trandafirilor, 2, str. N. Titulescu, 4 A, bd. Cuza - Vodă și str. Grenoble partea impară, str. Valea Crucii, 4.

ÎMGFL nr.1 – nr.7:

 • ÎMGFL nr. 1 -7: Au activat – 6 unități de transport cu evacuarea a 12 rute de deșeuri de construcții, menajere și a frunzișului.
 • ÎMGFL nr. 1 - Lucrări de cosire și de salubrizare str. Plaiului, 2, bd. Decebal 19, 91/2, str. Dimineții, 3, 48, str. N. Titulescu 1, 2, 39, 53/3, str. Sarmizegetusa, 6, str. N. Zelinski, 5/2, 5/7, 6/2, 12, str. Pandurilor 2, 14, 16, 22, 53, 55/1, 55/2, 68, 70/1, șos. Muncești, 162, 170, 238, str. N. Titulescu,1, 2, 4, 4/a, 6, 8, 10, 12, str. Minsk,  24, 26, 45, 47, 49/1, 49/2, str. Sarmizegetusa, 1, bd. Decebal,  59, 61, 63, 19, str. Dimineții, 48, str. Plaiului 2.
 • ÎMGFL nr.2 - Lucrări de salubrizare și de cosire str. Trandafirilor,  1, 3/2, 5/2,  9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 13/1, 13/4, 35/4, 39, bd. Decebal,  68/1, 2, 82, 82/1, bd. Dacia 5, str. N. Zelinski, 26/1, 34/2, 34/5.
 • ÎMGFL nr.3 - Lucrări de salubrizare și de cosire bd. Dacia, 2, 4, str. Hristo Botev, 7/2, 17, 11/1, 11/2, 15/2, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 23, str. Independenței, 2/1, 2/3, 4/1, 4/2, 6/2, 6/3, 10/5, 12/2, 12/1, 14/1, 14/3, 14/4, bd. Traian 6/1, 10, 12/2, 12/3, 14/4, 16/2, 18/1, 20.
 • ÎMGFL nr.4 - Lucrări de salubrizare și de cosire bd. Traian, 1/1, 7/1, 19/1, 19/2, 19/3, 21/1, 21/3, 23/1, 23/2, Independenței, 7/2, 20/1, 20/2, 24/1, 24/3,  24/2, bd. Cuza - Vodă,  16/2, 18/1, 26/1, 30/1, 34/1, 34/3, 36/1, 38/1, str. Grenoble, 205/2.
 • ÎMGFL nr.5 - Lucrări de cosire bd. Dacia, 32, 34, 36, 38, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, bd. Cuza - Vodă,  19/1, 19/4, 19/7, 19/8, 21/2, 21/1, 15/4, 17/7, 17/4, 17/5, 17/8, 19/6, 39/2.
 • ÎMGFL nr.6 - Lucrări de cosire str. Burebista, 66/2, 66/3, 66/4, bd. Dacia 51, str. Calea Basarabiei, 5, str. Salcâmilor, 22/9, str. Sarmizegetusa, 109, 37/4, 37/5, 35/2, str. Cetatea Chilia, 73, bd. Cuza - Vodă, 9, 9/2, 11, str. Botanica Veche, 43/1, 6.
 • ÎMGFL nr.7 - Lucrări de cosire șos. Muncești, 782/1-794, str. Aeroport, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12,13.