Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (17.05 - 22.05.2021)

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (17.05 - 22.05.2021)

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (17.05 - 22.05.2021)

Pe parcursul săptămânii curente, de către serviciile specializate din sector, au fost efectuate următoarele lucrări:

Nr.

d/o

Denumirea lucrărilor

Un./m

Perioada

17.05.2021-21.05.2021

1.      

Au participat lucrători pe salubrizare

pers.

250 zilnic

2.      

Au participat lucrători la dezinfectare

pers.

50

3.      

A lucrat tehnică la salubrizare

un.

16 ( 2 – ÎMSL, 9 – AGSV, 5 - ÎMGFL 1-7)

4.      

S-au efectuat rute

un.

14 ( 3 - ÎMSL, 2 - AGSV,

9 - ÎMGFL 1-7)

5.      

Staţii salubrizate

un.

71

6.      

Terenuri de acumulare a deşeurilor menajere deszăpezite/salubrizate

un.

192

7.      

Camere de acumulare a deşeurilor menajere salubrizate

un.

101

8.      

Treceri de pietoni – manual

un.

145

9.      

Treceri subterane

un.

6

10.  

Procese - Verbale întocmite, art. 181 CC

un.

12

Î.M. Regia „Exdrupo„

 • Salubrizarea mecanizată: bd. Dacia, Viaduct, bd. Decebal, str. Hristo Botev, str. Independenței, str. Burebista, str. Nicolae Zelinski, str. Grădina Botanica, str. Sarmizegetusa, str. Valea Crucii, str. Grenoble, șos. Muncești, str. Trandafirilor;
 • Curățirea receptoarelor de gunoi: bd. Dacia-36 buc., bd. Decebal – 32 buc., str. Sarmizegetusa-12 buc., bd. Cuza Vodă -14buc., bd. Traian – 18 buc., șos. Muncești – 34 buc., str. Grădina Botanica – 30 buc., str. Valea Crucii – 28 buc.;
 • Montarea bordurii: com. Țînțăreni – 235 buc.;
 • Amenajarea cu pietriș: com. Țînțăreni -5t;
 • Evacuare gunoi: com. Țînțăreni – 2 curse;

 Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi„

 • Evacuarea ierbii – 11 ha;
 • Evacuarea gunoiului – 2 rute;
 • Salubrizarea ( parcurilor, scuarule, străzile centrale) – 26 ha;
 • Mașini zi – 9;
 • S-a cosit – 19,5 ha;
 • S-a greblat – 4,6 ha;
 • S-au plantat flori - 4609

 ÎMSL Botanica

 • Evacuate -  3 rute de deşeuri menajere, frunziș, crengi, deșeuri de construcție
 • Unități de transport – 2
 • Cosirea gazoanelor publice din: str. Valea Crucii, șos. Muncești (lacul Victoriei);
 • Salubrizarea și evacuarea a crengilor, frunzișului, deșeurilor menajere din str. Grădina Botanica, str. Valea Crucii, str. Grenoble, str. Drumul Băcioiului.

ÎMGFL nr.1 – nr.7

 • ÎMGFL nr. 1 -7 au activat – 3  unități de transport cu evacuarea a 9 rute de deșeuri de construcții, menajere și a frunzișului.
 • ÎMGFL – 1 – S-au efectuat lucrări de salubrizare și cosit în Plaiului, str. Nicolae Titulescu, 2, 39, 53/3, str. Dimineții, 3, str. Pandurilor, 2, 16, 18, 62, șos. Muncești, 170, 238, str. Nicolae Zelinski, 5/2, 5/7, 12;
 • ÎMGFL – 2 – S-au cosit: str. Trandafirilor, 13/1, 11/1, 9/1, str. Nicolae Zelinski, 20, 22, 24, 26/1, 28/1, 32/1, 34/1;
 • ÎMGFL – 6 – S-au efectuat lucrări de salubrizare și cosit în bd. Dacia, 29, 37, 51, 47/2, 49, str. Valea Crucii, 9, 7/3, str. Botanica Veche, 10, str. Sarmizegetusa, 37/5;
 • ÎMGFL – 7 – S-au efectuat lucrări de salubrizare și cosit manual în șos. Muncești, 782/1-812 și în locurile de uz comun.