Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (15.03 - 19.03.2021 )

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (15.03 - 19.03.2021 )

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (15.03 - 19.03.2021 )
Pe parcursul săptămânii curente, de către serviciile specializate din sector, au fost efectuate următoarele lucrări:
???? ÎMSL Botanica: 13 unități de transport și 15 rute. S-au executat lucrări de salubrizare şi evacuare a gunoiului menajer din pasajele subterane din bd. Decebal - bd. Dacia - bd. Traian şi din bd. Dacia -str. Teilor. La fel s-au realizat lucrări de salubrizare și evacuare a crengilor, frunzișului și deșeurilor menajere din str. Valea Crucii, str. Independenței, 34-54, str. Pădurii, str. Băcioii Noi, Complexul Memorial „Cimitirul Eroilor”. S-au evacuat deșeuri menajere de pe platoul de acumulare a deșeurilor din str. Cetatea Alba, 20 și s-a salubrizat teritoriul adiacent.
???? EXDRUPO: Salubrizarea manuală: bd. Dacia - Aeroport- 7 curse, bd. Dacia - 3 curse, șos. Muncești, str. Salcâmilor, str. Cetatea Albă - 2 curse. Salubrizarea mecanizată: str. Grădina Botanică, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, bd. Dacia, Viaduct, bd. Dacia - str. Aeroport, str. Valea Crucii, str. Grenoble. Salubrizarea mecanizată (în noapte): str. Grădina Botanică, bd. Dacia, Viaduct, bd. Decebal, str. Hristo Botev, str. Independenții, str. Burebista, șos. Muncești. S-au efectuat lucrări de salubrizare a stațiilor de așteptare a transportului public din șos. Muncești - 12 stații. S-au realizat lucrări de curățire a receptoarelor de gunoi, frunze din bd. Dacia – 120 buc. La fel și curățirea canalului pluvial din bd. Dacia - Aeroport, șos. Muncești.
???? AGSV Botanica: au activat - 10 unități de transport cu evacuarea a 23 rute de deșeuri menajere, crengi, frunze. S-au efectuat lucrări de salubrizare a teritoriului - 49 ha. S-au greblat manual 3,62 ha. Gunoiști neautorizate lichidate - 15 unități.
???? ÎMGFL nr. 1-7: au activat - 3 unități de transport cu evacuarea a 6 rute de deșeuri de construcții, menajere și a frunzișului. ÎMGFL nr.1-7 au efectuat lucrări de salubrizare a teritoriului adiacent a blocurilor locative și a platformelor de gunoi din străzile: bd. Cuza-Voda, 3, 7/2, 7/1, str. Botanica Veche, 10, str. Sarmizegetusa, 37/4, str. Trandafirilor, 3/2, 5/2, 7/3, str. N. Zelinski, 28/4, 28/5, 28/6, 30/2, 30/4, 32/4, 32/5,32/ 6, 34/4, 34/5, 34/6, str. Pandurilor, 14, 16, 51, 55/1, str. N. Zelinski, 12, str. N. Titulescu, 39, 53/3, șos. Muncești, 240.