Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (09.03 - 13.03.2021 )

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (09.03 - 13.03.2021 )

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (09.03 - 13.03.2021 )

Pe parcursul săptămânii curente, de către serviciile specializate din sector, au fost efectuate următoarele lucrări:

Nr.

d/o

Denumirea lucrărilor

Un./m

Perioada

05.03.2021-12.03.2021

1.       

Au participat lucrători pe salubrizare

pers.

250 zilnic

2.       

Au participat lucrători la dezinfectare

pers.

50

3.       

A lucrat tehnică la salubrizare

un.

30 ( 9 – ÎMSL, 8 – AGSV, 13- ÎMGFL 1-7)

4.       

S-au efectuat rute

un.

54 (10 - ÎMSL, 21 - AGSV, 23 - ÎMGFL 1-7)

5.       

Staţii salubrizate

un.

71

6.       

Terenuri de acumulare a deşeurilor menajere deszăpezite/salubrizate

un.

192

7.       

Camere de acumulare a deşeurilor menajere salubrizate

un.

101

8.       

Treceri de pietoni – manual

un.

145

9.       

Treceri subterane

un.

6

10.  

Terenuri de joacă fitness, sport - dezinfectate

un

170

11.  

Procese - Verbale întocmite, art. 181 CC

un.

6

ÎMSL Botanica: 9 unități de transport și 10 rute. S-au executat lucrări de salubrizare şi evacuare a gunoiului menajer din pasajele subterane din bd. Decebal - bd. Dacia - bd. Traian şi din bd. Dacia – str. Teilor. La fel s-au realizat lucrări de salubrizare și evacuare a crengilor, frunzișului și deșeurilor menajere din  șos. Muncești, bd. Traian, 4, 22, 19/2, intersecția șos. Muncești cu str. Minsk,  str. Valea Crucii, str. N. Zelinski, 5/1,  str. Burebista și str-la Burebista, str. Butucului, de pe teritoriul adiacent a Colegiului de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” din str. Independenței, 1, și din curtea Liceului Teoretic „Tudor Vladimirescu”  din str. Plaiului, 17. S-au efectuat lucrări de salubrizare a terenurilor publice și evacuarea a gunoiștilor stihinice din sector. S-au evacuat deşeuri menajere de pe platoul de acumulare a deșeurilor din str. Cetatea Alba, 20 și s-a salubrizat teritoriul adiacent.

EXDRUPO: Salubrizarea manuală: Pădurii – 4 curse , șos. Muncești – 4 curse, str.  Teilor, str. P. Ungureanu – 2 curse,  str. Titulescu – 1 cursă,  str. Zelinski – 2 curse, str. Valea Crucii – 2 curse, str. Grenoble – 2 curse, str. Sarmizegetusa, str. Burebista – 1 cursă. Lichidarea situației de avariere în b/a suprimat din bd. Dacia – Aeroport - 2,1 t., str. Pădurii -3,2 t., bd. Dacia – Aeroport – 12 m2. Salubrizarea mecanizată: str. Gr. Botanică, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. V. Crucii, str. Grenoble. Salubrizarea mecanizată (în noapte):  str. Burebista, str. Independenții, str. Teilor, str. Hristo Botev, str. Zelinski, bd. Decebal, str. Titulescu, șos. Muncești, str. Grădina Botanică,  bd. Dacia, Viaduct,  str. Burebista. Salubrizarea pasajelor subterane din  bd. Dacia – bd. Traian, bd.  Dacia – str. Teilor.

AGSV Botanica: au activat – 8 unități de transport cu evacuarea a 21 rute de deșeuri menajere, crengi, frunze. S-au efectuat lucrări de salubrizare a teritoriului – 36 ha. S-au greblat manual 1, 27 ha. S-au curățat cu scara arbori decorativi din bd. Dacia – 205 buc. și cu emondor – 310 buc. S-au lichidat gunoiești stihinice din str. Calea Basarabiei (râul Bâc) – 4 unități.

ÎMGFL nr. 1-7: au activat –13 unități de transport cu evacuarea a 23 rute de deșeuri de construcții, menajere și a frunzișului. ÎMGFL nr.1-7 au efectuat lucrări de salubrizare a teritoriului adiacent a blocurilor locative și a platformelor de gunoi din străzile: bd. Dacia, 11/2, 11/3, 15, 17, 19, 28, 30/1, 30/2 , 49, 51/1, 60/1 ,60/2, 60/3, 60/5, bd. Decebal, 68/1, 82/1, str. Trandafirilor, 1, 9/3, str. Zelinski 28/4, 28/6, șos. Muncești,  238, 240, 242, 404, 406, str. Pandurilor, 2, 14, 16, 19, str. Zelinski, 5/2, 5/3, 5/7, str. Dimineții, 3, bd. Traian, 14/4, 16/2, 18, str.  Hristo Botev, 19/1, 21, 23,  Cuza Voda,  15/1, 15/2, 15/5, 16/2, 19/1, 19/8, 24, 26, str. Busuiocești, 18, Cetatea Chilia, 73, Cetatea Alba, 97, 85A, 141, 170, str. Căușeni, 1, 3, str. Aeroport 1-13.