Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (01.03 - 05.03.2021 )

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (01.03 - 05.03.2021 )

Lucrări din domeniul locativ - comunal din sectorul Botanica (01.03 - 05.03.2021 )

Pe parcursul săptămânii curente, de către serviciile specializate din sector, au fost efectuate următoarele lucrări:

  1. ÎMSL Botanica:  implicate 10 unități de transport și efectuate 11 rute de deșeuri. S-au făcut lucrări de salubrizare şi evacuare a gunoiului menajer din pasajele subterane din bd. Decebal - bd. Dacia - bd. Traian şi din bd. Dacia – str. Teilor. La fel s-au realizat lucrări de salubrizare și evacuare a crengilor, frunzișului și deșeurilor menajere din str. Calea Basarabiei, str. Grenoble, str. Burebista, 68/1, str.  Drumul Băcioiului, str. Valea Crucii, șos. Muncești până la intrare în com. Sângera. S-au evacuat deşeuri menajere de pe platoul de acumulare a deșeurilor din str. Cetatea Alba, 20  și s-a salubrizat teritoriul adiacent.
  2. EXDRUPO: Salubrizarea manuală: Sarmizegetusa - 1 cursă, str. Butucului - 1 cursă, str. Valea Crucii - 1 cursă, str. Grădina Botanică - 4 curse, str. Trandafirilor - 2 curse, str. Independenții - 1cursă, bd. Traian - 1cursă, bd. Cuza Vodă - 1 cursă, bd. Dacia - 3 curse, bd. Dacia (buz.) – 4 curse,  Viaduct – 8 curse, str. Hristo Botev – 2 curse, bd. Decebal - 3curse. Salubrizarea mecanizată: bd. Decebal, str. Independenții, str. Hristo Botev, str. Trandafirilor, bd. Cuza Vodă, bd. Traian, str. Grădina Botanică, bd. Dacia, Viaduct. Salubrizarea mecanizată în noapte: bd. Dacia, Viaduct, bd. Decebal, bd. Dacia (buz.), bd. Traian, str. Hristo Botev. S- au efectuat lucrări de reparație şi întreţinere a infrastructurii căilor de  comunicaţie din: str. Grădina Botanică – 3 m2, str. Valea Crucii – 4 m2, str. Grenoble – 1 m2, bd. Cuza Vodă – 5 m2, bd. Dacia – Aeroport – 30 m2, str. Trandafirilor – 1 m2, str. Burebista -2 m2,  str. Independenții – 3 m2, str. Sarmizegetusa – 2 m2, bd. Decebal – 2 m2, str. Teilor – 3 m2,  bd. Dacia – 9 m2, bd. Dacia – Aeroport - 8,6 t de pietriș, 8,6 t decap. b/a uzat. S-a demontat pavaj din bd. Cuza Vodă, 13-4. S-au realizat lucrări de reparaţie a canalizării pluviale din bd. Decebal – 3 grile instalate, 6 gril ridicate. La fel s-au făcut lucrări de curăţire a canalizării pluviale din str. Independenții – 64 buc., 1cursă de gunoi, bd. Decebal – 195 buc., 2curse de gunoi. Salubrizarea deliniatoarelor – 320 b. Spălarea părții carosabile din: bd. Dacia, bd. Traian, bd. Decebal.
  3. AGSV Botanica: au activat – 20 unități de transport cu evacuarea a 24 rute de deșeuri menajere, crengi, frunze. S-au efectuat lucrări de salubrizare a teritoriului – 29 ha. S-au greblat manual 1, 66 ha. S-a maturat mecanizat – 10 ha. S-au curățat cu scara arbori decorativi din bd. Dacia – 127 buc. și cu emondor – 199 buc. S-au realizat lucrări de curățare a fâșiilor riverane – 800 m2 și defrișarea terenurilor împădurite – 6400 m2.
  4. ÎMGFL nr. 1-7: au activat –14 unități de transport cu evacuarea a 28 rute de deșeuri de construcții, menajere și a frunzișului. ÎMGFL nr.1-7 au efectuat lucrări de salubrizare a teritoriului adiacent a blocurilor locative și a platformelor de gunoi din străzile: str. Frumușica, 2, 6, ap.12, 6A, șos. Muncești, 162, 170, 404, 406, 794, 798, 812, str. Pandurilor, 2, 14, 16, str. Titulescu, 39, 47, 53/3, 55, str. Zelinski, 5/2, 5/7, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 40/1, 40/2, bd. Dacia, 2, 4, 6, 33, 44,46, 50, bd. Cuza Voda, 3, 7/3, 15/5, 19/6, 20/3, 25/5, 25/8, 26, 34/1, 38/1, 39, str. Pădurii - partea impara, str. Burebista, 66/2, str. Sarmizegetusa, 37/4, Teilor, 11,7/2, str. Hristo Botev, 11/1, 17, 19/1, 19/2, str. Ioan Voda Viteazu, 11, 13, 15, bd. Traian, 1/1, 7/1, 9, 13/1, 14/4, 17/1, 19/1, 19/3, 20, 23/1, 23/2, str. Trandafirilor, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 37/1, 37/2, 37/3, 39.