INVITAȚIE LA DISCUȚII PUBLICE!

INVITAȚIE LA DISCUȚII PUBLICE!

INVITAȚIE LA DISCUȚII PUBLICE!
La data de 05 decembrie 2023, ora 14.00, în sediul preturii, invităm mediul de afaceri, reprezentanții asociațiilor profesionale, societate civilă și alte părți interesate la discuții publice privind Proiectul Strategiei de dezvoltare a comerțului interior al mun. Chișinău „Comerț - 2030".
Scopul Strategiei este de a stabili direcțiile prioritare în dezvoltarea comerțului cu mărfuri și servicii care vor contribui la îmbunătățirea infrastructurii comerciale în municipiu, modernizarea formelor de distribuție/comercializare a produselor/serviciilor plasate pe piață, satisfacerea necesităților consumatorilor și implementarea celor mai bune practici internaționale.
Strategia descrie situația actuală în domeniu, viziunea, principiile, obiectivele strategice și acțiunile necesare pentru modernizarea și dezvoltarea continuă a cadrului instituțional și a regulilor de comerț interior în municipiul Chișinău.
Strategia va contribui la dezvoltarea municipiul Chișinău ca o capitală modernă care oferă un climat de afaceri atractiv și favorabil dezvoltării comerțului interior, gestionat de administrația transparentă ce răspunde rapid și eficient nevoilor consumatorilor și mediului de afaceri în conformitate cu cele mai avansate standarde și practici internaționale.
În cadrul ședinței vor fi prezentate:
- Rezultatele sondajului în rândul comercianților și consumatorilor;
- Obiectivele strategice și operaționale;
- Planul de acțiuni de implementare a Strategiei Comerț 2030.
Doritorii interesați sunt așteptați să ia parte activă la prezentarea proiectului.