În vederea implementării Dispoziției Primarului General dlui...

Pretura BotanicaÎn vederea implementării Dispoziției Primarului General dlui Ion Ceban nr. 602-d din 05.11.2020 „Cu privire la etapizarea implementării Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în mun. Chișinău”, Secția social-economică a Preturii în cadrul unui control planificat a examinat la fața locului unitățile de comerț ambulant care au depus cereri pentru prelungirea schemelor de amplasare corespunderii cerințelor aprobate prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 17/5 din 01.10.2020. Nici una din unitățile examinate nu vor fi propuse spre prelungire din cauza necorespunderii prevederilor legale. De asemenea în cadrul controlului a fost întreprinse măsuri de combatere a comerțului neautorizat la intersecția str. Independenței cu bd. Cuza-Vodă.+9

Pretura Botanica

În vederea implementării Dispoziției Primarului General dlui Ion Ceban nr. 602-d din 05.11.2020 „Cu privire la etapizarea implementării Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în mun. Chișinău”, Secția social-economică a Preturii în cadrul unui control planificat a examinat la fața locului unitățile de comerț ambulant care au depus cereri pentru prelungirea schemelor de amplasare corespunderii cerințelor aprobate prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 17/5 din 01.10.2020.
Nici una din unitățile examinate nu vor fi propuse spre prelungire din cauza necorespunderii prevederilor legale.
De asemenea în cadrul controlului a fost întreprinse măsuri de combatere a comerțului neautorizat la intersecția str. Independenței cu bd. Cuza-Vodă.

Kasutaja Pretura Botanica foto.Kasutaja Pretura Botanica foto.Kasutaja Pretura Botanica foto.Kasutaja Pretura Botanica foto.+9