Funcţii vacante (27.04.2021)

Funcţii vacante (27.04.2021)

Funcţii vacante (27.04.2021)

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Pretura sectorului Botanica anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Serviciului contabilitate. Condiţiile de participare la concurs, cerințele și bibliografia concursului sunt anexate.

Persoanele interesate depun prin poșta sau e-mail Dosarul de concurs până la data de 20.05.2021, inclusiv.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Detalii despre cerințele înaintatte față de candidat pot fi studiate, urmând link-ul de mai jos:

http://cariere.gov.md/display-job/14700/-strong-SPECIALIST-PRINCIPAL,-SERVICIUL-CONTABILITATE--strong-.html?searchId=1619504662.501&page=1

Fișiere