Funcţii vacante (17.08.2022)

Funcţii vacante (17.08.2022)

Funcţii vacante (17.08.2022)

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Pretura sectorului Botanica anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

- specialist principal, Secția asistență juridică;

- specialist principal, Secția urbanism și arhitectură;

- specialist principal, Secția locativ-comunală;

- specialist superior, Secția adminsitrație publică locală.

Persoanele interesate depun prin poșta, e-mail sau personal Dosarul de concurs până la data de 06 septembrie 2022, inclusiv.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Condiţiile de participare la concurs, cerințele și bibliografia concursului pot fi găsite și descărcate urmând link-urile de mai jos:

https://cariere.gov.md/ro/job/*/18049

https://cariere.gov.md/ro/job/*/18051

https://cariere.gov.md/ro/job/*/18052

https://cariere.gov.md/ro/job/*/18053