Funcţii vacante (15.02.2021)

Funcţii vacante

Funcţii vacante (15.02.2021)

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Pretura sectorului Botanica anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției locativ-comunale. Condiţiile de participare la concurs, cerințele și bibliografia concursului sunt anexate.

Persoanele interesate depun prin poșta sau e-mail Dosarul de concurs până la data de 03.03.2021, inclusiv.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Fișiere