Festivalul – concurs municipal de cântec folcloric ostășesc ,,LA ONOR, LA DATORIE”, ediția a XXIII-a (a. 2022)

Festivalul – concurs municipal de cântec folcloric ostășesc ,,LA ONOR, LA DATORIE”, ediția a XXIII-a (a. 2022)

Festivalul – concurs municipal de cântec folcloric ostășesc ,,LA ONOR, LA DATORIE”, ediția a XXIII-a (a. 2022)
Pretura sectorului Botanica în colaborare cu Direcția Cultură a Consiliului municipal Chișinău și Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a organizat și desfășurat în perioada 09 – 16 noiembrie 2022, Festivalul – concurs municipal de cântec folcloric ostășesc ,,LA ONOR, LA DATORIE”, ediția a XXIII-a.
Acțiunea a fost organizată și desfășurată în baza Dispoziției Pretorului sectorului Botanica nr. 205 din 04.11.2022 „Cu privire la acțiunile dedicate Zilei Naționale a Tineretului în sectorul Botanica”.
La etapa de preselecție a Festivalului – concurs municipal de cântec ostășesc ,,LA ONOR, LA DATORIE” au participat 11 colective / ansambluri folclorice de amatori precum și soliști din instituțiile de învățământ din sector și municipiu, care au interpretat cântece ostășești, cântece de haiducie, de vitejie, de război, doine și balade cu tematică ostășească, cântece lirice ostășești (de dragoste, de dor, de înstrăinare), ș.a.
Învingători ai concursului au fost desemnați:
????Categoria ansambluri:
Premiul Mare - Ansamblul Folcloric „Haiducii”, Pretura sectorului Botanica / Centrul de Excelență în Transport, conducător artistic – V. Zorilă, conducător organizator – L. Mardari.
Locul I - Ansamblul Folcloric „Iedera”, CRCT „Artico”, conducători artistici - Gheorghe Donos și Lilia Focșa.
Locul II:
- Ansamblul Folcloric ,,Crăițele”, Centrul de Creație pentru Copii „Luceafărul”, Conducător artistic - Marin Ganciu.
- Ansamblul Folcloric ,,Moștenitorii”, Conducător artistic - Chiper Valeriu.
- Ansamblul Folcloric de la CEEA „Șt. Neaga”, Conducător artistic - Viorica Cheptănaru.
- Ansamblul Folcloric ,,Doina”, Pretura sectorului Botanica, Conducător artistic - Glodea Ion.
Locul III:
- Ansamblul Folcloric ,,Codrenii”, Primăria comunei Băcioi, Conducător artistic - Glodea Ion.
Mențiune:
- Ansamblul Folcloric „Bujoreii”, LTPA „Nicolae Sulac”, Conducător artistic - Mihai Leon.
- Ansamblul Folcloric de la Colegiul de Ecologie, Conducător artistic - Lilian Vlas.
- Ansamblul Folcloric „Măruț mărgăritar”, LT „Ginta Latină”, Conducător artistic - Osoianu-Roșca R.
- Ansamblul Folcloric ,,Buciumul”, Primăria com. Băcioi, Conducător artistic - Petrachi V.
????Categoria soliști:
- Locul II – Galina Maleca, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
- Locul II – Victor Crihan, CEEA „Șt. Neaga”.
- Locul II – Daniela Grosu, Ansamblul Folcloric „Iedera”.
- Locul III – Valeriu Zorilă, Universitatea Tehnică a Moldovei.
- Locul – Svetlana Cucoș, Ansamblul Folcloric „Moștenitorii”.
- Mențiune – Valeria Lazăr, Ansamblul Folcloric „Măruț mărgăritar”.
Pretura sectorului Botanica aduce mulțumiri Direcția Cultură a Consiliului municipal Chișinău și Direcția Generală Educație, Tineret și Sport pentru colaborare și suportul acordat în realizarea ediției actuale, precum și ale edițiilor precedente.