Comunicat privind compensarea cheltuielilor la resursele...

Pretura BotanicaComunicat privind compensarea cheltuielilor la resursele energetice pentru persoanele defavorizate ÎN ATENȚIA LOCUITORILOR SECTORULUI BOTANICA! În conformitate cu prevederile Regulamentului privind compensarea cheltuielilor pentru persoanele defavorizate din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice, aprobat prin Decizia CMC nr. 22/1 din 22.12.2020, persoanele defavorizate din sectorul Botanica, care au beneficiat de compens...area cheltuielilor pentru serviciile comunale și resursele energetice în sezonul rece precedent (2019-2020) vor beneficia de aceste compensații în sezonul rece curent (2020-2021) fără depunerea cererii, cu condiția corespunderii criteriilor stabilite în regulamentul nominalizat. Comisia din cadrul preturii va verifica listele în banca centrală de date a Agenției Servicii Publice și a Agenției de Guvernare Electronică, inclusiv și după aprobarea proceselor-verbale. Prin urmare, sunt îndemnate persoanele la care au survenit schimbări familiale sau depășesc venitul mediu global per persoană, în mod conștiincios să înainteze cereri-tip în conformitate cu prevederile Regulamentului sau să informeze pretura de sector, în caz contrar chiar dacă vor beneficia în mod automat de compensații, ulterior verificărilor li se vor înainta spre plată toate sumele compensatorii achitate anterior, chiar și după închiderea sezonului de încălzire. Telefoane de contact: (022)767575; (022)767444; (022)769522; (022)771533. Vaata veel

Pretura Botanica

Comunicat privind compensarea cheltuielilor la resursele energetice pentru persoanele defavorizate

ÎN ATENȚIA LOCUITORILOR SECTORULUI BOTANICA!

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind compensarea cheltuielilor pentru persoanele defavorizate din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice, aprobat prin Decizia CMC nr. 22/1 din 22.12.2020, persoanele defavorizate din sectorul Botanica, care au beneficiat de compens...area cheltuielilor pentru serviciile comunale și resursele energetice în sezonul rece precedent (2019-2020) vor beneficia de aceste compensații în sezonul rece curent (2020-2021) fără depunerea cererii, cu condiția corespunderii criteriilor stabilite în regulamentul nominalizat. Comisia din cadrul preturii va verifica listele în banca centrală de date a Agenției Servicii Publice și a Agenției de Guvernare Electronică, inclusiv și după aprobarea proceselor-verbale.
Prin urmare, sunt îndemnate persoanele la care au survenit schimbări familiale sau depășesc venitul mediu global per persoană, în mod conștiincios să înainteze cereri-tip în conformitate cu prevederile Regulamentului sau să informeze pretura de sector, în caz contrar chiar dacă vor beneficia în mod automat de compensații, ulterior verificărilor li se vor înainta spre plată toate sumele compensatorii achitate anterior, chiar și după închiderea sezonului de încălzire.
Telefoane de contact: (022)767575; (022)767444; (022)769522; (022)771533.

Vaata veelKasutaja Pretura Botanica foto.