Anunț privind desfășurarea etapei locale a Concursului „Cel mai bun antreprenor al anului 2020 din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”

Anunț privind desfășurarea etapei locale a Concursului „Cel mai bun antreprenor al anului 2020 din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”

Anunț privind desfășurarea etapei locale a Concursului „Cel mai bun antreprenor al anului 2020 din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”

Primăria municipiului Chișinău informează agenții economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul municipiului Chișinău, despre prelungirea termenului de participare la Concursul local ,,Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii", până la data de 23.06.2021. Dosarele urmează să fie prezentate pe adresa Direcției generale economie, comerț și turism str. Columna, 106, sau email: dgect@cmc.md

      La Concurs pot participa agenții economici - subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, care cad sub incidența Legii nr.179/2016 ,,Cu privire la întreprinderile mici și mijlocii".

      În cadrul Concursului vor fi decernate premii pentru următoarele nominalizări:

1. Cel mai bun antreprenor în sfera de producţie;

2. Cel mai bun antreprenor, implementator al modelului economic „verde";

3. Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului ;

4. Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii

5. Cel mai bun antreprenor-exportator

6. Cel mai bun antreprenor-inovator

7. Cel mai bun antreprenor în sfera turismului rural

8. Cel mai bun antreprenor în sfera serviciilor de consultanţă

9. Cel mai tânăr antreprenor

10. Cel mai bun antreprenor-femeie

 

         Doritorii de a participa la Concurs, urmează să completeze:

(1) cererea-tip de participare conform anexei nr.1 (vezi anexa) 

(2) indicatorii privind desfășurarea activității economico-financiare conform domeniului de activitate - anexa nr.2 (vezi anexa);

(3) scurtă descriere a succeselor propriei afaceri obținute în anul 2020, în format liber.

          Comisia locală de Concurs aprobată prin decizia CMC nr.19/7 din 24.11.2020,  va evalua dosarele participanților și va nominaliza câștigătorii Concursului.

 

Avantaje:

         La nivel local, fiecărei nominalizări îi sunt atribuite trei locuri - locul întâi, locul doi și locul trei. Învingătorilor Concursului li se oferă Diplomă de participare și un premiu bănesc pe criteriu de loc, în valoare de:

- pentru locul I - 10 000 lei;

- pentru locul II - 5000 lei ;

- pentru locul III- 3000 lei.

         Comisia prezintă candidaturile învingătorilor locali ce au ocupat locul întâi și locul doi, în calitate de participanți la concursul republican.

La nivel republican, învingătorilor li se conferă Diploma de Onoare a Guvernului ,, Cel mai bun antreprenor din sectorul ÎMM" și li se acordă premii și cadouri comemorative.

Învingătorii Concursului pentru anul următor, beneficiază de reduceri  de până la  50% din taxa de participare la una din expozițiile tematice republicane și un spațiu gratuit de 4 m².

 

 Pentru informații suplimentare accesați numărul de telefon (022)227388; (022)223316.

Fișiere