Anunț cu privire la desfășurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante

Anunț cu privire la desfășurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante

Anunț cu privire la desfășurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante
În urma analizei dosarelor depuse pentru ocuparea funcției publice temporar vacante, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Pretura sectorului Botanica anunță desfășurarea probei scrise în incinta Preturii, biroul 604, la data de 16.06.2022, ora 10:00.

Au fost admiși la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist superior, Secția social-economică:

- Don Andrei;

- Cojocaru Vitalie;
- Ghidenco Irina;

- Rusnac Valdimir.