Aparatul Preturii - Pretura Botanica

Aparatul Preturii

Pretura sectorului Botanica

Nr. d/o

Denumirea secției, funcția deținută

Numele, prenumele

Nr. de birou

Telefon de serviciu

1.              

Pretor

Guba Diana

502

(022)767575

2.              

Vicepretor

Jacot Vitalie

509

(022)567051

3.              

Vicepretor

Vitneanski Iurii

511

(022)762725

4.              

Secretarul Preturii

Diacon Ion

510

(022)768588

5.              

Serviciul contabilitate, contabil-șef

Beregoi Natalia

613

(022)768666

6.              

Secția asistență juridică, șef

Speian Iulia

412

(022)771570

7.              

Specialist principal, secretarul Comisiei administrative

Gadîmba Viorica

409

(022)764922

8.              

Specialist principal

Ceaica Adrian

411

(022)768455

9.  

Specialist principal

Cujbă Dumitru

411

(022)768455

        10.       

Secția administrație publică locală,

șef

Mereșevschi Vladislav

506

(022)771614

       

Specialist principal

Iavița Nadejda

608

(022)767888

11.          

Specialist principal

Didenco Valentina

608

(022)767888

12.          

Secția locativ-comunală, șef

Moroi Vasile

614

(022)767444

13.          

Specialist principal

Tabac Vlad

612

(022)778518

14.          

Specialist principal

Șpac Denis

612

(022)769722

15.          

Specialist principal

Siminel Diana

609

(022)769522

16.          

Specialist superior

Melnic Lilia

612

(022)766711

17.          

Secția urbanism și arhitectură, șef

Moldovanu Lilian

504

(022)769744

18.          

Specialist principal

Casap Iurie

505

(022)771444

19.          

Specialist principal Țîmbaliuc Victor 505 (022)769444

20.          

Secția cultură, tineret și sport, șef

Smîntînă Vadim

508

(022)769581

21.          

Specialist superior

Hamplova Mariana

512

(022)767944

22.          

Secția social-economică, șef

Goțuleac Iurie

610

(022)771433

23.          

Specialist principal

Rotari Rodica

610A

(022)771430

24.          

Specialist principal

Pocriciuc Sergiu

610A

 (022)771430

25.          

Specialist superior

Ponomariova Evelina

312

(022)767477

26.          

Serviciul audiență și secretariat

Sobor Gabriela

606

(022)769555

27.          

Anticamera

Panico Carolina

503

(022)767575

28.          

Specialist principal Chetrari Nicoleta

607

(022)768877

29.

Specialist superior Druțac Lilia

607

(022)768877

30.          

Serviciul administrativ, șef

Durnea Ion

603

(022)779533

31.          

Serviciul resurse umane, Specialist principal

Ionaș Natalia

601

(022)769944

ru ru en de fr it