Prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției publice vacante (21.06.2024)

Prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției publice vacante (21.06.2024)

Prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției publice vacante (21.06.2024)

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Pretura sectorului Botanica anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

  • Specialist principal, Secția urbanism și arhitectură (1unitate). 
  • Specialist principal, Secția agenți constatatori (1unitate). 
  • Specialist principal, Secția locativ-comunală (1unitate). 
  • Specialist principal, secția social-economică (1unitate).

Persoanele interesate pot depunde Dosarul de concurs prin poștă sau e-mail pîna la data de 19.07.2024, inclusiv.

Copiile documentelor prezentate pot fi atentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Condițiile de participare la concurs, cerințele și bibliografia concursului pot fi descărcate urmând link-ul de mai jos:

https://cariere.gov.md/ro/job/specialist%20principal/24986

https://cariere.gov.md/ro/job/Specialist%20principal/24985

https://cariere.gov.md/ro/job/Specialist%20principal/24984

https://cariere.gov.md/ro/job/Specialist%20principal/24570