Jump to Navigation
Portile Orasului

Ziua Mondială de combatere a Tuberculozei

Data: 
Joi , Martie 29, 2018
Imagini: 

   În fiecare an, Ziua Mondială a Tuberculozei este consemnată pe 24 martie cu scopul de a crește gradul de conștientizare a populației a consecințelor devastatoare asupra sănătății, sociale și economice ale tuberculozei (TBC) și pentru a intensifica eforturile de a pune capăt epidemiei globale de tuberculoză. Data marchează ziua când dr. Robert Koch în 1882 a anunțat, că a descoperit bacteria care provoacă tuberculoza, care a deschis calea spre diagnosticarea și vindecarea acestei boli.
    În pofida progreselor semnificative înregistrate în ultimele decenii, tuberculoza continuă să fie cel mai mare criminal infecțios din întreaga lume, revendicând peste 4500 vieți pe zi. Apariția tuberculozei multi-drog rezistente (MDR-TB) prezintă o amenințare majoră la adresa securității sănătății și ar putea scădea șansele în lupta împotriva tuberculozei.
   Tema Zilei Mondiale a Tuberculozei din 2018 - „Se caută: Lideri pentru o lume fără tuberculoză” se concentrează pe fortificarea angajamentului de a pune capăt tuberculozei, nu numai la nivel politic cu șefii de stat și miniștrii sănătății, dar la toate nivelele: de la primari, guvernatori, parlamentari și lideri comunitari, până la persoanele afectate de tuberculoză, societatea civilă, medici sau asistente medicale, ONG-uri și alți parteneri.
   Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății pe parcursul anului 2017, circa 10,4 milioane de persoane s-au îmbolnăvit de tuberculoză, iar în a.2016 au decedat peste 1,8 milioane de persoane. Tuberculoza devenind astfel, cel mai mare ucigaș infecțios la nivel mondial. În a.2016, aproximativ 1 milion de copii s-au îmbolnăvit de tuberculoză și 250000 de copii au decedat de TB (inclusiv copiii cu TB asociată cu HIV).
   Pe parcursul ultimilor ani, în Republica Moldova, se constată o tendinţă de stabilizare a situaţiei epidemiologice a tuberculozei, morbiditatea prin tuberculoză în anul 2017 se menţine la nivel înalt - 3358 de cazuri (2016 – 3576 cazuri).       În sectorul Botanica în anul 2017 s-au înregistrat 113 cazuri noi de îmbolnăvire prin tuberculoză, indicatorul fiind de 53,4 la 100 mii populație. Din ei 16 cazuri înregistrate la copiii cu vârsta 0-18 ani,  ce constituie un indicator de 17,6 la 100 mii populație. Pe municipiul Chișinău incidența constituie 51,1 la 100 mii populație; RM respectiv-59,9 la 100 mii populație. În or. Sângera au fost înregistrate 13 cazuri, din ele - 7 la copii;  în c. Băcioi au fost înregistrate 6 cazuri, din ele - 2 copii.
   Total în evidență se află în s. Botanica 189 pacienți cu tuberculoză faza activă, respectiv: IMSP AMT Botanica-142 bolnavi, Sângera-19 bolnavi, Băcioi-23 bolnavi, or. Aeroport- 5 bolnavi.În anul 2017 au decedat de tuberculoză 10 pacienți. Tuberculoză confirmată postmortem nu  s-a înregistrat în a.2017 faţă de 1 caz a. 2016. O importanță majoră în controlul tuberculozei se atribuie măsurilor de profilaxie.
     Din cei 1740 copii nou-născuţi în anul 2017, vaccinați BCG în maternitate  – 1683 copii – 96,7%, în CS Sîngera cuprinderea cu vaccinul BCG- 93,6 %, CS Băcioi -  94,3 %, indicatori prevăzuți de Programul Naționa l- nerealizați.
   În a. 2016 a fost achiziționataparatul de radiodiagnostic digital performant ITAL REY în sumă de 4mln 597,0 mii lei.
 - a  fost efectuată reparație capitală în secțiile atribuite serviciului de ftiziopneumologie;
- anual bolnavii de tuberculoză beneficiază de suport motivațional, astfel pe parcursul a. 2017 au beneficiat de suport în 99,0%  din bolnavii cu TB, respectiv:
- din sursele CNAM au beneficiat de ajutor material 172 bolnavi a câte 35 lei zilnic, inclusiv 75 lei pentru transport  lunar;
-  prin  Organizația Obștească "A FI" – 30 pacienţi au beneficiat de suport material  în valoare a câte 980,00 lei lunar.
   Este redus numărul de acţiuni intersectoriale, de sensibilizare a opiniei publice în activităţile de control al tuberculozei, care determină o constrîngere fundamentală în elaborarea şi implementarea unor programe eficiente de control al tuberculozei.